Corona en consumentengedrag

08-07-2021

De coronapandemie en -maatregelen hebben een grote impact gehad, niet alleen op de gezondheid, maar ook op de economie, de vrijetijdsbesteding, het consumentengedrag en nog veel meer. Ook in de boekensector waren veranderingen te zien: mensen gingen meer of juist andere boeken lezen, de verkoop verschoof van de fysieke naar de online boekhandel. Onderzoeksbureau GfK heeft in haar kwartaalmetingen het afgelopen jaar steeds de situatie rondom corona bevraagd. Daarnaast heeft een kwalitatief onderzoek naar de coronaklantreis plaatsgevonden. In onderstaand dashboard is een overzicht van de belangrijkste conclusies uit al deze onderzoeken te vinden. 

Naast dit overzicht is ook een klantreisdashboard beschikbaar, dat de verschillende klantreizen en de invloed van corona daarop visualiseert. Bekijk hier het klantreisdashboard. Rechts, onder lees meer, kunt u de volledige onderzoeken, waarop dit overzicht is gebaseerd, vinden.

Dashboard corona en consumentengedrag

Bronvermelding

De data in dit overzicht zijn afkomstig uit GfK-consumentenonderzoek naar de boekensector, aangevuld met marktcijfers uit de KVB Boekwerk marktmonitor. Bekijk de volledige onderzoeken van GfK hier:

Ook interessant voor u