KVB Boekwerk presenteert jaarlijks in samenwerking met Stichting CPNB in januari het KVB Boekwerk seminar. Op het seminar, dat ieder jaar samen valt met de publicatie van de Monitor Markt, worden hedendaagse, voor het boekenvak relevante thema’s aangesneden. Na afloop luiden we samen het nieuwe jaar in op de CPNB Nieuwjaarsborrel. Hieronder vind je de verslagen van de afgelopen seminars.