Verantwoording

Verantwoording bij de KVB Boekwerkmonitor

KVB Boekwerk is opgericht omdat er zowel vanuit de overheid als vanuit de boekensector behoefte is aan systematisch verzamelde data. KVB Boekwerk verzamelt en analyseert sinds 2016 data over de sector en fungeert als een kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. De analyses worden geduid en gevisualiseerd in de KVB Boekwerkmonitor.

De monitor hanteert een ketenperspectief en beslaat de drie schakels uit de productieketen: Makersmonitor, Uitgeversmonitor en Boekverkopersmonitor. Daarnaast staat een overkoepelende schakel: de Marktmonitor. In deze monitor worden onder andere de officiële jaaromzetcijfers gepresenteerd. Met de Lezersmonitor wordt de eindgebruiker in beeld gebracht. De KVB Boekwerkmonitor bestaat zodoende uit vijf deelmonitoren.

De KVB Boekwerkmonitor wordt jaarlijks bijgewerkt met de laatste cijfers. De indicatoren van de monitoren beslaan een periode van vijf jaar. Het updaten van de monitoren gebeurt verspreid over het jaar. De artikelen van de KVB Boekwerkmonitor zijn te herkennen aan het paarse Monitor embleem op de tegel.

Naast het publiceren van de KVB Boekwerkmonitor organiseert KVB Boekwerk congressen en incidentele onderzoeken naar bijvoorbeeld de inkomenspositie van auteurs of naar innovaties in de boekensector. De resultaten worden in afzonderlijke artikelen gepubliceerd.

Toelichting KVB Boekwerkmonitor

Verantwoording deelmonitoren