Over ons

De waarde van de boekensector

KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Een platform dat zowel data, inzichten en spelers in de sector verbindt en waar alle betrokkenen, ondernemers en specialisten, aan het woord komen. De ambitie van KVB Boekwerk is om de waarde van de boekensector inzichtelijk te maken vanuit zowel een economisch, cultureel als maatschappelijk perspectief maar ook om voeding te geven aan ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

Waarom KVB Boekwerk?

Aanleiding voor KVB Boekwerk is de afspraak tussen de KVB, CPNB, Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds en de Minister van OCW over de oprichting van een kennis- en innovatieplatform met daarbij de concrete opdracht: de markt in kaart brengen, het faciliteren van onderzoeksgegevens voor OCW, het ontwikkelen van een innovatieagenda en het bundelen van onderzoeksgegevens over culturele en leesbevorderende prestaties.

Netwerkorganisatie

Het platform is opgezet als een netwerkorganisatie die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande bronnen, onderzoeken en gegevens. Dat vraagt om de commitment van partners en een draagvlak in de sector. KVB Boekwerk stemt activiteiten regelmatig af met de kernpartners, de Raad van Advies van de KVB en de partijen die databronnen ter beschikking stellen, zoals CB, KB en Bureau ISBN.

Kernpartners van KVB Boekwerk zijn: de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Stichting Lezen, de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en het Nederlands Letterenfonds.

KVB Boekwerk wordt facilitair ondersteund door het bureau van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Voor meer informatie of persverzoeken, neem contact op met programmamanager Esther Scholten ([email protected]).