Disclaimer

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze website berusten bij KVB Boekwerk. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud en/of het gebruik van de vormgeving – anders dan voor persoonlijk gebruik – dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van KVB Boekwerk.

De redactie streeft naar een zo actueel mogelijke website met correcte informatie. Als ondanks onze inspanningen de informatie van deze website toch onvolledig of onjuist is, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. KVB Boekwerk is ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden op aan deze website gekoppelde bestanden of websites van derden.