Verkoopkanalen in 2020

21-01-2021 / update: 17-03-2021

De verschuiving van verkoop via de fysieke winkel naar verkoop via e-commerce is de grootste verandering die de boekensector heeft meegemaakt in 2020. Hoewel het e-commercekanaal al jaren groeiende was, heeft de coronacrisis deze groei flink versterkt.

KVB Boekwerk presenteert dit jaar een vernieuwde versie van de jaarlijkse marktmonitor. Met drie dashboards besteden wij aandacht aan de verkoopcijfers, de verkoopkanalen en de toptitels. Hieronder vindt u het dashboard over de verkoopkanalen. Het dashboard bevat zeven pagina’s, met daarin aandacht voor omzet, afzet, de verschillende talen en genres en meer. Hierbij worden online verkopen van fysieke boekwinkels tot het e-commercekanaal gerekend. Onder het dashboard staan de belangrijkste resultaten opgesomd.

Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 17 maart 2021 is deze monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 17 maart 2021 dus anders dan daarvoor.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard verkoopkanalen

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Het aantal verkochte boeken via e-commerce is met een kwart gestegen. Het aantal verkochte boeken via fysieke winkels is gedaald met 9%.
  • Het afzetaandeel van e-commerce is gestegen naar 45% in 2020. Qua omzetaandeel overstijgt e-commerce met 53% voor het eerst de fysieke boekwinkels.
  • Ook voor de Nederlandstalige en vooral bij de anderstalige markt geldt dat de verkoop via e-commerce is gestegen en de verkoop via de fysieke winkels is gedaald.
  • Maar liefst driekwart van de anderstalige boeken is in 2020 via het e-commercekanaal verkocht. Nog steeds zijn 6 op de 10 Nederlandstalige papieren boeken via fysieke winkels verkocht.
  • De afzet van kinderboeken en fictieboeken via e-commerce is in 2020 gestegen met respectievelijk 45% en 24%. De afzet van non-fictieboeken via fysieke boekwinkels is van alle genres relatief het sterkst gedaald met 29%.
  •  
  • Bijna 7 op de 10 non-fictie informatieve boeken worden via e-commerce verkocht. Tweederde van de kinderboeken wordt via fysieke winkels verkocht.
  • In het literair-cultureel segment zijn fysieke boekwinkels nog steeds dominant. Het afzetaandeel van winkels in het literair-cultureel segment is wel gedaald van 75% in 2017 naar 61% in 2020.
  • In het e-commercekanaal zijn er meer unieke titels in de genres kinderboeken en fictie verkocht (10% respectievelijk 6%). In fysieke winkels zijn er 5% minder unieke non-fictietitels verkocht.
  • Voor fysieke winkels en het e-commercekanaal geldt: het gemiddelde bedrag dat men uitgeeft aan een boek is gestegen. Alleen in het e-commercekanaal gaven consumenten per gekocht boek in het genre non-fictie informatief een 2% minder hoog bedrag uit.

Ook interessant voor u