Verkoopcijfers 2020

21-01-2021 / update: 17-03-2021

2020 was een bewogen jaar voor velen. De effecten van de coronamaatregelen waren op veel plaatsen in de boekensector direct te merken. In de verkoopcijfers is dit duidelijk terug te zien. Hoewel de totale jaaromzet en -afzet zijn gestegen, zijn de verschillen voor de verkoopkanalen erg groot. 

KVB Boekwerk presenteert dit jaar een vernieuwde versie van de jaarlijkse marktmonitor. Met drie dashboards besteden wij aandacht aan de algemene verkoopcijfers, de ontwikkelingen binnen de verkoopkanalen en het belang van de toptitels. Hieronder vindt u het dashboard over verkoopcijfers. Het dashboard bevat acht pagina’s met interactieve grafieken. Deze grafieken bevatten cijfers over onder andere de jaaromzet en -afzet, aandelen van de verschillende genres, verkoopkanalen, e-books en de ontwikkelingen door de jaren heen. Hierbij worden online verkopen van fysieke boekwinkels tot het e-commercekanaal gerekend. Onder het dashboard staan de belangrijkste resultaten opgesomd.

Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 17 maart 2021 is deze monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 17 maart 2021 dus anders dan daarvoor.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard verkoopcijfers

De belangrijkste resultaten opgesomd

 • In 2020 zijn er 41,2 miljoen boeken verkocht in de algemene boekenmarkt. De jaaromzet bedraagt € 597 miljoen.
 • Het aantal verkochte boeken is ten opzichte van vorig jaar met 3,7% gestegen. De jaaromzet is met 5,9% gestegen. De omzet door de jaren heen is redelijk stabiel, onder andere dankzij de wijziging in btw-tarief van 6% naar 9% sinds 1 januari 2019.
 • De omzet van e-commerce is in 2020 gestegen met 27,4% (afzet: 25,2%). De omzet van fysieke winkels is in 2020 met 10,6% gedaald (afzet: -9%).
 • Het omzet- en afzetaandeel van e-commerce stijgen jaar op jaar. Sinds 2019 is het gestegen van 43% naar 52% in 2020. Hoewel het omzet- en afzet aandeel van de fysieke winkels jaar op jaar dalen, zijn de meeste boeken (56%) in 2020 nog steeds via fysieke winkels verkocht.
 • Van alle genres is de afzet van kinderboeken het meest gestegen (+5%) en die van non-fictie vrije tijd het meest gedaald (-12%).
 •  
 • Bijna 1 op de 10 boeken die verkocht worden is een e-book. Deze boeken maken samen 6% uit van de totale omzet in de algemene boekenmarkt.
 • De afzet en omzet van Nederlandstalige e-books zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met respectievelijk 14% en 13%.
 • Bijna 6 op de 10 verkochte boeken zijn literair-cultureel. Dit aandeel blijft stabiel door de jaren heen.
 • Meer unieke titels gekocht. In 2020 zijn er opnieuw meer unieke literair-culturele titels verkocht (+2%). Ook zijn er meer unieke anderstalige titels verkocht (+14%).
 • Bijna 1 op de 7 verkochte boeken zijn anderstalig. Vijf jaar geleden was dit nog 1 op de 10 boeken.
 • Het omzetaandeel van de top 100 is in 2020 bij non-fictie vrije tijd gestegen van 24% naar 30%. Bij non-fictie informatief is het omzetaandeel van de top 100 juist gedaald, van 27% naar 24%.
 • Consumenten gaven per gekocht papieren boek 3% meer geld uit dan in 2019. Per gekocht e-book gaven zij 1% minder uit.

Ook interessant voor u