Makers en hun werk 2022

12-09-2023

In dit samenvattende artikel presenteert KVB Boekwerk in het kort de belangrijkste cijfers over Nederlandse auteurs, vertalers en het werk dat zij maken. In de dashboard vindt u alle cijfers terug.

Vooraf is het belangrijk om te weten dat cijfers over 2022 geëxtrapoleerd zijn. Ondanks dat er een achterstand in de verwerking van titels is bij KB heeft KVB Boekwerk besloten om de cijfers van de nieuwe publicaties over 2022 te publiceren. De extrapolatie van deze cijfers is gebaseerd op een schatting van de achterstand. Het kan dus zo zijn dat in het komende jaar de cijfers over het jaar 2022 enigszins afwijken van die in deze huidige publicatie. De cijfers met betrekking tot de aantallen van de makers zijn wel volledig en actueel over het jaar 2022.

Meer auteurs fictie en kinderboeken, daling non-fictie

In 2022 zijn er 17.670 actieve auteurs in Nederland, 2% minder dan in 2018. De jaarproductie daarentegen is gestegen in die vijf jaar, met 11% naar 7.260 In het literair-cultureel segment zien we ten opzichte van 2018 een stijging van het aantal actieve auteurs (+1%) en van het aantal nieuw gepubliceerde titels (+9%).

Het aantal (literair-culturele) auteurs van kinderboeken is sinds 2018 toegenomen met 7%. Het aantal nieuw gepubliceerde titels die deze groep auteurs heeft gepubliceerd fluctueert in de afgelopen 5 jaren sterk. In 2022 is er weer een stijging; dit jaar werden er 1.400 kinderboeken gepubliceerd.

Binnen het genre fictie zien we ten opzichte van 2018 ook een toename in het aantal auteurs (+10%). Het aantal titels dat deze groep heeft gepubliceerd is sinds 2021 gestegen met 16%. Het aantal literair-culturele auteurs stijgt met 7% maar het aantal nieuw gepubliceerde titels is gelijk aan het voorgaande jaar.

Het aantal actieve auteurs in de non-fictiegenres dalen:-3% voor informatief en -8% voor vrije tijd. Ook het aantal nieuwe publicaties daalt, waarbij de sterkste daling van non-fictie informatief is met -16%. Binnen het literair-culturele segment zien we een vergelijkbaar beeld: daar is er bij non-fictie zowel een daling van aantal auteurs en nieuwe publicaties.

Meer vertaalde non-fictie vrije tijd en kinderboeken

Het aantal actieve vertalers in Nederland is net als het aantal auteurs gedaald ten opzichte van 2018 (met 3% naar 2.660 vertalers). Maar wel zien we een stijging van 9% in het aantal nieuwe vertaalde titels in deze vijf jaar. Binnen het literair-cultureel segment zien we hetzelfde beeld.

Ruim de helft van de Nederlandse vertalers vertaalt fictie; het aantal (1.500) blijft nagenoeg stabiel en ook bij het aantal vertaalde titels zien we geen verschil ten opzichte van het voorgaande jaar. Ditzelfde geldt ook voor het literair-cultureel segment.

Net als het aantal auteurs is ook het aantal vertalers van non-fictie gedaald. Non-fictie vrije tijd is gedaald met -7% en informatief met -3%. Het aantal vertaalde titels binnen non-fictie informatief is ook gedaald met -9% maar bij non-fictie vrije tijd zien we juist een stijging van 16% van het aantal vertaalde titels.

Het aantal actieve (literair-culturele) vertalers van kinder- en jeugdboeken is licht gedaald (-1%). Daarentegen hebben deze vertalers in 2022 wel meer vertaald vergeleken met 2021: het aantal vertaalde titels steeg met 11%.  

Meer weten?

Bekijk het uitgebreide rapport met alle grafieken en tabellen hier.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de boekensector.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van KVB Boekwerk

Ook interessant voor u