Makersmonitor 2021

08-12-2022

In de Makersmonitor geeft KVB Boekwerk op basis van kwantitatieve gegevens trends weer in het aantal actieve auteurs, actieve vertalers en het aantal unieke boektitels die zij jaarlijks publiceren. Een auteur of vertaler is actief als er in de afgelopen vijf jaar minimaal één nieuw werk (eerste druk) van deze maker op de markt is verschenen. Het gaat hierbij om Nederlandstalige titels. In de monitor worden deze trends beschreven, met daarin ook aandacht voor de verschillende genres waarin auteurs en vertalers actief zijn.

De databron vormt het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het KB-depot bevat het overgrote deel van het werk van Nederlandstalige auteurs en vertalers. Voor de monitor maakt KVB Boekwerk gebruik van een selectie van de aangeleverde data. Wij nemen alleen titels van de algemene markt (geen studie- of wetenschappelijke titels) mee in onze berekening. Ook kijken wij alleen naar nieuw uitgegeven titels, niet naar herdrukken van oudere titels.

Met ingang van 2021 registreert KB vanwege een beleidswijziging de data over publicaties op een andere wijze dan in de jaren daarvoor. ierBij deze nieuwe methode wordt standaard de digitale uitgave geworven en, waar mogelijk, aangevuld met papieren boeken. Hierdoor zijn de data van 2021 niet altijd goed te vergelijken met de data van eerdere jaren. Daarom rapporteren we dit jaar – waar het gaat om publicaties – niet op genres. Vooralsnog lijken de cijfers over de totaalmarkt wel voldoende werkelijkheidsgetrouw om over te rapporteren.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard makersmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Het aantal actieve Nederlandse auteurs is na een daling in de afgelopen 4 jaar in 2021 met 2% gestegen naar 17.900. Het aantal actieve vertalers is redelijk stabiel (fluctueert met ongeveer 1% per jaar) en staat dit jaar op 2.700. Het aantal actieve auteurs en vertalers van literair-cultureel werk blijft stabiel. Het aantal actieve kinderboekenschrijvers is gelijk gebleven ten opzichte van 2020.
  • In 2021 is het aantal actieve auteurs dat non-fictie vrije tijd werk maakt net als voorgaande twee jaren gedaald met 2%. Het aantal auteurs met werk uit het genre non-fictie informatief is na een geleidelijke daling de afgelopen 3 jaar dit jaar met 2% gestegen.
  • In 2021 zijn er 7.500 oorspronkelijke Nederlandstalige titels. Dit zijn er iets meer dan in 2020. Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige literair-culturele titels is gedaald van 4600 naar 4.500 unieke titels.
  • Het aantal nieuwe vertalingen en het aantal literair-culturele vertalingen naar het Nederlands zijn beide gedaald.

Ook interessant voor u