Makersmonitor 2021

00-00-0000

Tekst introductieteskt …

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard makersmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Het aantal actieve Nederlandstalige auteurs is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven op 17.800 auteurs. Ook het aantal actieve vertalers blijft stabiel, op 2.800 vertalers.
  • In 2020 zijn er 7.800 oorspronkelijk Nederlandstalige titels verschenen. Dit zijn 8% meer unieke titels dan in 2019. Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige literair-culturele titels is ook gestegen, van 4.200 naar 4.500 unieke titels (+7%).
  • Het aantal nieuwe (literair-culturele) vertalingen naar het Nederlands is gedaald met 10%, naar respectievelijk 4.200 en 2.100 vertalingen.
  • Het aantal actieve Nederlandstalige kinderboekenschrijvers is ten opzichte van 2019 gestegen met 5%. Zij hebben 32% meer werk gemaakt.
  • Het aantal nieuwe Nederlandse vertalingen van kinderboeken is ten opzichte van 2019 juist gedaald, met 11%. Ook binnen het genre non-fictie vrije tijd zijn er minder vertalingen verschenen (-37% vergeleken met 2019).
  • Het aantal nieuwe vertalingen van literair-culturele fictietitels naar het Nederlands is gedaald met 11%.

Ook interessant voor u