Verkoopcijfers 2021

27-01-2022 / update: 15-03-2022

Een jaar als 2021 heeft de boekenmarkt nog niet eerder meegemaakt. Met het begin én het eind van het jaar in een strenge lockdown was het wederom een zwaar jaar voor de fysieke boekwinkels. De totale omzet en afzet zijn weliswaar gestegen, maar dit is veroorzaakt door een behoorlijke stijging van het e-commercekanaal; de verkoop via fysieke boekwinkels bleef achter.

KVB Boekwerk presenteert dit jaar weer de jaarcijfers in de marktmonitor. Met twee dashboards besteden wij aandacht aan de algemene verkoopcijfers en de ontwikkelingen binnen de verkoopkanalen.  Hieronder vindt u het dashboard over de algemene verkoopcijfers. Het dashboard bevat acht pagina’s met interactieve grafieken. Deze grafieken bevatten cijfers over de jaarafzet- en omzet van Nederlandstalige en anderstalige boeken sinds 2017. Andere grafieken gaan over de verkoop van genres, literair-culturele boeken en van e-books. Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 15 maart 2022 is deze monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 15 maart 2022 dus anders dan daarvoor.

Voor meer over de methodologische keuzes, bekijk de onderzoeksverantwoording.

Dashboard verkoopcijfers

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • In 2021 zijn er in de algemene boekenmarkt 43,1 miljoen boeken Dit is 5% meer dan in 2020. De bruto omzet bedraagt in 2021 647,1 miljoen euro.
  • In 2021 hebben fysieke winkels voor het eerst minder boeken verkocht (49%) dan het e-commercekanaal (51%).
  • De afzet van fysieke winkels is voor het derde jaar op rij stevig gedaald, dit jaar met 7% (in 2020 met 9%). De afzet binnen e-commerce is in 2021 juist opnieuw gestegen, dit jaar met 20% (in 2020 met 25%).
  • Het afzetaandeel van fysieke winkels in de cadeauperiode is gedaald van 65% in 2019 naar 52% in 2020 en 2021. Tijdens de cadeauperiode van 2021 hebben fysieke winkels wel meer boeken verkocht dan in de cadeauperiode van 2020 (+6%).
  • Ten opzichte van 2020 is de afzet van alle genres Deze afzetstijging is relatief het sterkst bij de genres kinderboeken en non-fictie informatief (resp. +8% en +9%).
  • De afzet en omzet van e-books zijn sinds 2017 gestegen met respectievelijk 14% en 27%. Omdat de verkoop van fysieke boeken ook is gestegen, zijn het afzet- en omzetaandeel van e-books gelijk gebleven (resp. 9% en 6%).
  • 1 op de 6 papieren boeken die verkocht werden in 2021 was een anderstalige titel. Sinds 2017 is de afzet van anderstalige titels gestegen met 47%. De omzet en afzet van anderstalige kinderboeken zijn sinds 2017 zelfs meer dan verdubbeld.
  • In 2021 zijn er 15% meer unieke anderstalige titels verkocht dan in 2020 (sinds 2017: +43%). Dit komt neer op 470 duizend unieke anderstalige titels.
  • Bijna 6 op de 10 verkochte Nederlandstalige boeken zijn literair-cultureel. Dit aandeel is door de jaren heen stabiel.

Ook interessant voor u