Bijna 2 miljoen meer boeken verkocht in 2021

27-01-2022 / update: 15-03-2022

In 2021 zijn er in de algemene boekenmarkt ruim 43 miljoen boeken verkocht. Dit is 5% meer dan in 2020. De bruto omzet is in 2021 met 8% gestegen naar 647 miljoen euro. Niet iedereen deelt in dit succes. Bij het e-commercekanaal is de afzet met 20% gegroeid, terwijl het fysieke kanaal een krimp van 7% laat zien. Voor fysieke winkels is dit opnieuw een stevige daling in de verkoop van boeken. Vorig jaar werden daar ook al 9% minder boeken verkocht.

In de marktmonitor van dit jaar beschrijven wij de markt in twee dashboards: een dashboard met verkoopcijfers van de markt als geheel en een dashboard dat speciaal aandacht besteedt aan de verkoopkanalen. Daarnaast hebben wij de markt gevisualiseerd in een infographic. Onderstaand artikel beschrijft de belangrijkste resultaten uit de dashboards.

Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 15 maart 2022 is deze monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 15 maart 2022 dus anders dan daarvoor.

Meer boeken verkocht via e-commerce dan via fysieke winkels

Al jaren wint e-commerce aan terrein in de boekenverkoop, maar de coronacrisis en de coronamaatregelen van de overheid hebben hieraan een versnelling gegeven. Mede dankzij de wekenlange verplichte winkelsluitingen werden er dit jaar zelfs voor het eerst meer boeken verkocht via e-commerce (51%) dan via fysieke winkels (49%). Fysieke winkels verkopen nog wel steeds de meeste Nederlandstalige boeken (54%).

Veerkracht fysieke winkels

Toch laten de fysieke winkels in 2021 veerkracht zien. In de periode dat de fysieke boekwinkels wél open mochten zijn, zijn er meer boeken verkocht dan in dezelfde periode in de afgelopen jaren. Daarnaast hebben fysieke boekwinkels tijdens de voor hun belangrijke cadeauperiode (Sinterklaas en Kerst) ten opzichte van vorig jaar 6% meer boeken verkocht. Dit neemt niet weg dat fysieke winkels in het algemeen met een verlies te maken hebben.   

Verkoop kinderboeken en non-fictie het sterkst gestegen

Ten opzichte van 2020 is de afzet van alle vier hoofdgenres – fictie, kinder- en jeugdboeken, non-fictie informatief en non-fictie vrije tijd – gestegen. Deze afzetstijging is relatief het sterkst bij de genres kinderboeken en non-fictie informatief (resp. +8% en +9%). Fysieke winkels hebben het grootste afzetzetaandeel bij Nederlandstalige kinderboeken (61%) en fictie (54%). Ook in het literair-cultureel segment zijn fysieke boekwinkels nog steeds dominant (afzetaandeel van 57%). E-commerce heeft het grootste afzetaandeel bij non-fictie vrije tijd (59%) en non-fictie informatief (69%).

E-books volgen de trend

De afzet en omzet van e-books zijn sinds 2017 gestegen met respectievelijk 14% en 27%. Omdat de verkoop van fysieke boeken ook is gestegen, zijn het afzet- en omzetaandeel van e-books gelijk gebleven (resp. 9% en 6%).

E-bookabonnementen

Voor het eerst kunnen wij ook iets zeggen over e-bookabonnementen. De omzet van deze abonnementen stijgt 46% ten opzichte van 2020. Het omzetaandeel van abonnementen op de totale omzet van e-books is gestegen van 23% naar 27%.   

Anderstalige titels steeds populairder

Een op de zes papieren boeken die verkocht werden in 2021 was een anderstalige titel. Sinds 2017 is de afzet van anderstalige titels gestegen met 47%. De omzet en afzet van anderstalige kinderboeken zijn sinds 2017 zelfs meer dan verdubbeld. In 2021 zijn er 15% meer unieke anderstalige titels verkocht dan in 2020 (sinds 2017: +43%). Dit komt neer op 470 duizend unieke anderstalige titels. 80% van de anderstalige boeken wordt via het e-commercekanaal verkocht

Bekijk de dashboards