Makersmonitor 2020

25-11-2021

In de Makersmonitor geeft KVB Boekwerk op basis van kwantitatieve gegevens trends weer over het aantal actieve auteurs, actieve vertalers en het aantal unieke boektitels die zij jaarlijks publiceren. Een auteur of vertaler is actief als er in de afgelopen vijf jaar minimaal één nieuw werk (eerste druk) van deze maker op de markt is verschenen. Het gaat hierbij om Nederlandstalige titels. In de monitor worden deze trends beschreven, met daarin ook aandacht voor de verschillende genres waarin auteurs en vertalers actief zijn.

De databron vormt het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het KB-depot bevat het overgrote deel van het werk van Nederlandstalige auteurs en vertalers. Voor de monitor maakt KVB Boekwerk gebruik van een selectie van de aangeleverde data. Wij nemen alleen titels van de algemene markt (geen studie- of wetenschappelijke titels) mee in onze berekening. Ook kijken wij alleen naar nieuw uitgegeven titels, niet naar herdrukken van oudere titels.

Anders dan andere jaren kijken wij dit jaar ook naar unieke titels van e-books. In het geval dat een unieke titel verschillende verschijningsvormen heeft, zoals een papieren versie en een e-book, dan worden deze in de data ontdubbeld. Dit doen wij met behulp van de NSTC-codes. NSTC staat voor National Standard Text Code. Het is, net als een ISBN, een uniek nummer. Een NSTC is bedoeld om álle verschijningsvormen van een unieke titel samen te identificeren. Deze nieuwe methode is met terugwerkende kracht toegepast op de data 2016 tot en met 2020.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard makersmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Het aantal actieve Nederlandstalige auteurs is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven op 17.800 auteurs. Ook het aantal actieve vertalers blijft stabiel, op 2.800 vertalers.
  • In 2020 zijn er 7.800 oorspronkelijk Nederlandstalige titels verschenen. Dit zijn 8% meer unieke titels dan in 2019. Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige literair-culturele titels is ook gestegen, van 4.200 naar 4.500 unieke titels (+7%).
  • Het aantal nieuwe (literair-culturele) vertalingen naar het Nederlands is gedaald met 10%, naar respectievelijk 4.200 en 2.100 vertalingen.
  • Het aantal actieve Nederlandstalige kinderboekenschrijvers is ten opzichte van 2019 gestegen met 5%. Zij hebben 32% meer werk gemaakt.
  • Het aantal nieuwe Nederlandse vertalingen van kinderboeken is ten opzichte van 2019 juist gedaald, met 11%. Ook binnen het genre non-fictie vrije tijd zijn er minder vertalingen verschenen (-37% vergeleken met 2019).
  • Het aantal nieuwe vertalingen van literair-culturele fictietitels naar het Nederlands is gedaald met 11%.

Ook interessant voor u