Makersmonitor 2022

12-09-2023

In de Makersmonitor geeft KVB Boekwerk trends weer in het aantal actieve auteurs, actieve vertalers en het aantal unieke boektitels die zij jaarlijks publiceren. Een auteur of vertaler is actief als er in de afgelopen vijf jaar minimaal één nieuw werk (eerste druk) van deze maker op de markt is verschenen. Het gaat hierbij om Nederlandstalige titels.

Als databron wordt gebruik gemaakt van een selectie van het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Alleen titels van de algemene markt (geen studie- of wetenschappelijke titels) worden meegenomen in de berekening. Ook kijken wij alleen naar nieuw uitgegeven titels, niet naar herdrukken van oudere titels.

Anders dan andere jaren is er dit jaar voor een nieuwe methodiek gekozen in samenwerking met KB voor het bepalen van het aantal nieuwe publicaties. KB heeft een unieke code ontwikkeld die wordt gebruikt om de titels met zowel een papieren als digitale versie te ontdubbelen. Bekijk de onderzoeksverantwoording voor meer details over de nieuwe methodiek .

Deze nieuwe methode passen we toe met terugwerkende kracht op de data van 2018 tot en met 2022. Gezien deze nieuwe werkwijze zijn eerdere publicaties op de website hierover verwijderd omdat deze cijfers niet meer vergelijkbaar zijn. De cijfers met betrekking tot de aantallen van de makers zijn wel volledig en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze cijfers worden daarom zoals voorheen uitsluitend gerapporteerd over de afgelopen 5 jaar.

Doordat KB kampt met een achterstand in de verwerking van titels zijn de cijfers over 2022 geëxtrapoleerd. De extrapolatie van deze cijfers is gebaseerd op een schatting van de achterstand dus kan het zijn dat in het komende jaar de cijfers over het jaar 2022 enigszins afwijken van die in deze huidige publicatie. We verwachten dat deze afwijking minimaal zal zijn.

Dashboard makersmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • In 2022 daalt het aantal Nederlandse actieve auteurs met 2% na een stijging van 2% in 2021 en staat nu op 17.700. Het aantal vertalers is ook met -2% gedaald en staat op 2700. De fluctuaties per jaar zijn vrij klein dus over het algemeen zien we een vrij stabiel beeld.
  • Het aantal Nederlandse auteurs van literair-cultureel werk fluctueert door de jaren heen lichtelijk. Het aantal vertalers van literair-cultureel werk daalt met 3% in 2022.
  • In 2022 is het aantal auteurs van fictie en kinderboeken gestegen (respectievelijk +3% en +1%). Bij beide groepen zien we vanaf 2019 een geleidelijke stijging. Het aantal auteurs van non-fictie informatief en vrije tijd zijn in 2022 juist gedaald (respectievelijk -4 % en -3%).
    • In 2022 zijn er 7300 oorspronkelijke Nederlandstalige titels verschenen. Dit zijn er bijna net zoveel als in 2021. In de afgelopen twee jaar is het aantal nieuwe publicaties wel enigszins gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is hoogstwaarschijnlijk . Het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige literair-culturele titels is met 3% gestegen naar 4100 unieke titels.
    • Het aantal nieuwe vertalingen van de totale markt is licht gestegen met 3% en staat nu op 4100 titels. Ook het aantal literair-culturele vertaling is gestegen met 3%, naar 2300 titels.
    • In 2022 zijn er 19% meer Nederlandstalige kinderboeken en 16% meer fictietitels verschenen dan in 2021 . Bij non-fictie informatief zien we juist een daling van 16%. Het aantal nieuwe vertalingen naar het Nederlands van kinderboeken is gestegen met 11%, non-fictie vrije tijd met 16% en non-fictie informatief is gedaald met 9%.

Ook interessant voor u