Meer auteurs delen royalty’s

16-12-2021
In 2020 delen meer auteurs in de royalty-inkomsten. Het aantal beroepsauteurs – die minstens 19.000 euro verdienen aan boekenverkoop – is ten opzichte van 2019 met 11% gestegen. Hoewel meer auteurs behoren tot de inkomenscategorie ‘veelverdieners’ (royalty-inkomen minstens 37.000 euro) dan in andere jaren, verdienen zij gemiddeld per auteur wel minder. Dat blijkt uit KVB Boekwerk-onderzoek naar de royalty-inkomsten van auteurs.

De algemene boekenmarkt heeft een totale omzet van 500 miljoen euro. Een deel van deze omzet wordt in de vorm van royalty’s uitgekeerd aan auteurs. Om inzicht te krijgen in dit deel van de inkomenspositie van Nederlandstalige auteurs, doet KVB Boekwerk onderzoek naar de hoogte van deze royalty’s. Auteurs moeten minimaal € 1 euro hebben verdienend om mee te worden genomen in de analyse. Deze analyse heeft betrekking op 75% van de Nederlandlandstalige marktomzet. U kunt bij de onderzoeksverantwoording meer lezen over de opzet van het onderzoek.   

Categorieën op basis van royalty-inkomsten

Voor slechts een klein deel van de auteurs zijn royalty’s substantieel en is schrijven hun voornaamste beroepsactiviteit. Daarnaast is er een groep auteurs die er een gemengde schrijfpraktijk op na houden met inkomsten uit bijvoorbeeld royalty’s, optredens, schrijfopdrachten, subsidies en een baan (al dan niet binnen het vakgebied).

We onderscheiden vier groepen auteurs op basis van ontvangen royalty’s in een bepaald jaar:

1. auteurs voor wie de royalty’s tussen de € 1 en € 1.000 liggen;
2. secundair inkomen: auteurs met royalty’s tussen de € 1.000 en brutominimumloon (€18.900);
3. gemengde schrijfpraktijk: auteurs met royalty’s tussen brutominimumloon en modaal (€37.000); en
4. veelverdieners: auteurs die meer dan modaal aan royalty’s ontvangen.

Drie onderzoeksgroepen

Naast alle auteurs in de Nederlandstalige algemene boekenmarkt, is er een analyse gemaakt van auteurs met literair-culturele titels. Daarnaast is er een selectie gemaakt van literaire auteurs die in de afgelopen jaren (2008-2020) op enige wijze een bijdrage ontvingen van het Letterenfonds.

Deze brede selectie is gemaakt om verschillende groepen auteurs met elkaar te vergelijken en dient niet als harde grens tussen ‘literaire’ en ‘niet-literaire’ auteurs gezien te worden. In totaal beschrijven we de markt dus op drie manieren:

1. de literaire auteurs, op basis van de selectie van het Letterenfonds;
2. de gehele oorspronkelijk Nederlandstalige algemene boekenmarkt; en
3. het literair-culturele segment daarbinnen.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard inkomsten van auteurs

De belangrijkste resultaten opgesomd

 • Er zijn in 2020 ongeveer even veel literaire auteurs in de inkomenscategorieën ‘gemengde schrijfpraktijk’ en ‘veelverdieners’ als in andere jaren.

 • In 2020 behoren meer auteurs uit het literair-cultureel segment en de a-boekenmarkt tot de inkomenscategorieën ‘gemengde schrijfpraktijk’ en ‘veelverdieners’ dan in andere jaren.

 • Hoewel er in 2020 meer veelverdieners zijn dan in andere jaren, verdienen zij gemiddeld per auteur wel minder.

 • Sinds 2018 is het aantal veelverdieners in het literair-cultureel segment en de A-boekenmarkt weer gestegen, zelfs boven het niveau van het basisjaar 2016.

 • In 2020 zijn er opvallend veel veelverdieners bijgekomen in de A-boekenmarkt (index +18).

 • Veelverdieners hebben in alle drie de onderzoeksgroepen het grootste aandeel in de ontvangen royalty’s.

 • De gehele A-boekenmarkt bestaat uit een grote groep auteurs die geen mogelijkheid heeft om uit de boekverkoop hun voornaamste inkomsten te halen. Voor deze auteurs zijn de royalty’s neveninkomsten en wordt het schrijverschap gecombineerd met een andere baan. Onder de literaire auteurs bestaan relatief meer auteurs voor wie de beroepspraktijk bestaat uit het schrijven van boeken en direct afgeleide werkzaamheden. Voor hen zijn royalty’s een belangrijker deel van hun inkomen.

 • Literaire auteurs ontvangen dan ook gemiddeld meer royalty’s dan de andere auteurs. 

 • Naast royalty’s verkrijgen auteurs via collectieve beheersorganisaties (CBO’s) zoals de Lira financiële vergoedingen. Daarnaast heeft het Letterenfonds en de Auteurbond coronasteun ontvangen om makers extra financieel te ondersteunen. 
 • De verkoop via fysieke winkels levert beroepsauteurs meer royalty-inkomsten op dan via het e-commercekanaal. Door de jaren heen stijgt wel het belang van online verkopen voor de beroepsauteurs. Voor literaire beroepsauteurs bijvoorbeeld is het royalty-aandeel gestegen van 21% in 2017 naar 34% in 2020.
 • Het e-commercekanaal is dominant geworden voor auteurs uit de A-boekenmarkt voor wie royalty’s neveninkomsten zijn. Bijna 60% van de royalty’s wordt verdiend via online verkopen, in 2017 was dit nog 44%.

 • Na onze selectie zijn er in de algemene boekenmarkt 17.300 Nederlandstalige auteurs die in 2020 inkomsten hadden uit royalty’s. Dit zijn 4% meer auteurs met royalty-inkomsten dan in 2019.

 • Meer dan de helft (57%) van alle auteurs die royalty’s ontvangt maakt literair-cultureel werk. Ongeveer 850 auteurs behoren tot de groep literaire auteurs; zij nemen 5% van de totale auteurspopulatie voor hun rekening.

Ook interessant voor u