Inkomsten Auteurs 2022

14-12-2023

In 2022 zien we een daling in de royalty-inkomsten van auteurs. Deze daling is het sterkst bij de literaire auteurs. Binnen de totale A-boekenmarkt is er ook een flinke daling in het aantal hooginkomenauteurs (auteurs met een inkomen van minstens 19.000) ten opzichte van 2021, namelijk 26%. Hoewel minder auteurs behoren tot deze inkomenscategorie dan in andere jaren, verdienen zij gemiddeld per auteur wel meer. De literaire hooginkomenauteurs daarentegen verdienen gemiddeld duidelijk minder. Dat blijkt uit KVB Boekwerk-onderzoek naar de royalty-inkomsten van auteurs.

Drie onderzoeksgroepen

De gehele A-boekenmarkt bestaat uit een grote groep auteurs die geen mogelijkheid heeft om uit de boekverkoop hun voornaamste inkomsten te halen. Voor deze auteurs zijn de royalty’s neveninkomsten en wordt het schrijverschap gecombineerd met een andere baan. Onder de literaire auteurs bestaan relatief meer auteurs voor wie de beroepspraktijk bestaat uit het schrijven van boeken en direct afgeleide werkzaamheden. Voor hen zijn royalty’s een belangrijker deel van hun inkomen.

Naast alle auteurs in de Nederlandstalige algemene boekenmarkt, is er een analyse gemaakt van auteurs met literair-culturele titels. Daarnaast is er een selectie gemaakt van literaire auteurs die in de afgelopen jaren (2008-2022) op enige wijze een bijdrage ontvingen van het Letterenfonds. Naar deze groep wordt in het dashboard verwezen als de NLF-selectie

Deze brede selectie is gemaakt om verschillende groepen auteurs met elkaar te vergelijken en dient niet als harde grens tussen ‘literaire’ en ‘niet-literaire’ auteurs gezien te worden. In totaal beschrijven we de markt dus op drie manieren:

1. de literaire auteurs, op basis van de selectie van het Letterenfonds;
2. de gehele oorspronkelijk Nederlandstalige algemene boekenmarkt; en
3. het literair-culturele segment daarbinnen.

Categorieën op basis van royalty-inkomsten

Voor slechts een klein deel van de auteurs zijn royalty’s substantieel en is schrijven hun voornaamste beroepsactiviteit. Daarnaast is er een groep auteurs die er een schrijfpraktijk op na houden met inkomsten uit bijvoorbeeld royalty’s, optredens, schrijfopdrachten, subsidies en een baan (al dan niet binnen het vakgebied). En tenslotte de grootste groep voor wie schrijven een nevenactiviteit is.

We onderscheiden vier groepen auteurs op basis van ontvangen royalty’s in een bepaald jaar:

1. neveninkomsten: auteurs voor wie de royalty’s die tussen de € 1 en € 1.000 liggen;
2. secundair inkomen: auteurs met royalty’s tussen de € 1.000 en brutominimumloon (€18.900);
3. gemengde schrijfpraktijk: auteurs met royalty’s tussen brutominimumloon en modaal (€37.000); en
4. primair inkomen: auteurs die meer dan modaal aan royalty’s ontvangen.

Kijk onder het dashboard voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard inkomsten van auteurs

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • In vergelijking met vorig jaar zijn er in algemene boekenmarkt 2% minder auteurs met royalty-inkomsten. Meer dan de helft (58%) van alle auteurs die royalty’s ontvangt maakt literair-cultureel werk. Ongeveer 890 auteurs behoren tot de groep literaire auteurs; zij nemen 6% van de totale auteurspopulatie voor hun rekening.
  • In 2022 zijn er in de A-markt 26% minder auteurs in de inkomenscategorie ‘gemengde schrijfpraktijk’ en ‘primair inkomen (die gezamenlijk de groep hooginkomenauteurs vormen) t.o.v. het voorgaande jaar.
  • Binnen het literair-cultureel segment zien we een daling van 15% bij deze inkomensgroepen en bij de literaire auteurs is deze groep bijna gehalveerd.
  • Desondanks verdienen de hooginkomenauteurs binnen de A-markt gemiddeld per auteur wel meer (12%) dan het voorgaande jaar. De literair-culturele auteurs verdienen gemiddeld nagenoeg hetzelfde. En de literaire auteurs verdienen gemiddeld duidelijk minder (-31%) dan in 2021.
  • Literaire auteurs (NLF-selectie) ontvangen gemiddeld drie en een half keer meer royalty’s dan een auteur uit de A-boekenmarkt.
  • Auteurs uit de groep ‘Primair inkomen’ hebben het grootste aandeel in de ontvangen royalty’s binnen het literair-culturele segment en bij de groep literaire auteurs. Bij de A-boekenmarkt heeft de groep ‘Secundair inkomen’ het grootste royaltyaandeel.
  • Door de jaren heen stijgt het belang van online verkopen voor literair-cultureel en literaire auteurs en komt daarmee voor het eerst op een vergelijkbaar niveau als bij de A-boekenmarkt.
  • Voor de literair-cultureel en literaire auteurs zien we een stijging van het online royalty-aandeel voor hooginkomenauteurs van beiden 25% in 2018 naar resp. 42% en 46%.
  • Het e-commercekanaal is dominant geworden voor auteurs uit de A-boekenmarkt voor wie royalty’s neveninkomsten zijn. Bijna 60% van de royalty’s wordt verdiend via online verkopen, in 2018 was dit nog 49%.

Ook interessant voor u