Makers zijn pioniers in het digitaal-literaire domein. Zij presenteren een rijkdom aan experimenten, prototypes, installaties en artistieke producties.

Het Nederlands Letterenfonds en KVB Boekwerk hebben een scan gemaakt van innovatieve projecten die de grenzen van digitale literatuur en cultuur oprekken. Op basis van een selectie van 30 internationale projecten beschrijven we acht ontwikkelingen. Het doel is inspiratie te bieden voor het verkennen van en experimenteren in het digitaal-literaire domein. Immers, met het publiceren van literatuur buiten het papieren boek, zoals in games, virtual reality, web documentaires of met gebruik van kunstmatige intelligentie, breidt de literatuur haar werkterrein uit.

De verkenning is uitgevoerd door drie onderzoekers met wortels in mediakunst, mediafilosofie, literatuur en gaming: Niels ’t Hooft, Paulien Dresscher en Emma O’Hare. Download hier het onderzoek (pdf) en lees meer over het fenomeen digitale literatuur, of struin door de projectomschrijvingen ingedeeld naar ontwikkeling via de onderstaande blokken.