Uitgeversmonitor 2020: GAU-leden

25-11-2021

Samen met de GAU heeft KVB Boekwerk een analyse gemaakt van hoe de leden van de GAU in de markt vertegenwoordigd zijn. In 2020 waren in totaal 89 uitgevers lid van de GAU. Samen hebben zij 167 aansluitingen bij CB. Hoewel dit ‘maar’ 167 van de 4.053 uitgevers met een CB-aansluiting in Nederland zijn, vertegenwoordigt deze groep wel zo’n 80% van de Nederlandstalige marktomzet (77%). Voor het leesgemak worden deze 167 CB-aansluitingen aangeduid als GAU-leden.

Ook over 2018 is een analyse naar GAU-leden gedaan. Toen hadden de circa 90 uitgevers samen 151 CB-aansluitingen. 

In onderstaand dashboard wordt eerst de vertegenwoordiging van de GAU-leden in de markt getoond. In de daaropvolgende pagina’s is voor de GAU-leden dezelfde analyse uitgevoerd als voor alle uitgevers in de algemene monitor. De GAU-leden zijn verdeeld in vier kwarten gebaseerd op omzet.

De uitgeverijen met de hoogste omzet van dat jaar behoren tot het eerste kwart (tot en met 25% van de totale omzet), gevolgd door het tweede kwart (26% tot 50% van de omzet), enzovoorts. Met consumentenomzet wordt bedoeld: de verkoop van Nederlandstalige boeken aan consumenten in Nederland. 

De kwarten worden met elkaar vergeleken op een aantal indicatoren, zoals afzet, omzet en gemiddelde prijs per titel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van toptitels, omzetaandelen van het fysieke en het e-commercekanaal en het genreaanbod. 

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard uitgeversmonitor: GAU-leden

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Van de GAU-leden behalen de 4 grootste uitgevers samen een kwart van de totale omzet. Per uitgever is dat gemiddeld € 25,0 miljoen. Het tweede kwart van de omzet gaat eveneens naar 4 grote uitgevers. Zij verdienen gemiddeld € 17,7 miljoen per uitgever.
  • 9 middelgrote uitgevers verdienen ook samen een kwart van de omzet. Dit komt neer op gemiddeld € 9,4 miljoen per uitgever. Het laatste kwart van de omzet gaat naar de resterende 150 GAU-leden. Zij verdienen gemiddeld € 536.000 per uitgever.
  • De 167 GAU-leden behaalden in 2020 samen 69% van de afzet en 77% van de omzet in de algemene boekenmarkt. Binnen het literair-culturele segment is dit aandeel nog hoger: 78% voor de afzet en 84% van de omzet.
  • GAU-uitgevers verkopen per titel gemiddeld 197 exemplaren. Dit is 14% meer dan de gemiddelde uitgever. De gemiddelde omzet per titel is zelfs 27% hoger dan gemiddeld: bijna € 3.000.
  • Net als bij alle uitgevers is bij GAU-leden de gemiddelde afzet per titel gedaald en de omzet ongeveer gelijk gebleven. Ook is de gemiddelde prijs per titel gestegen, net als voor alle uitgevers. De prijsstijging bij GAU-leden is wel minder groot dan voor alle uitgevers samen.
  • Voor GAU-leden geldt, net als voor alle uitgevers: voor de grootste uitgevers zijn de toptitels het belangrijkst. Kwart 4 van de GAU-uitgevers behaalt meer omzetaandeel uit de top 1.000 (56%) dan kwart 4 van alle uitgevers samen (40%).
  • Net als voor de gemiddelde uitgever, is het omzetaandeel via fysieke winkels gedaald voor GAU-uitgevers. Ook de toptitels zijn in 2020 meer online verkocht dan in 2019. Dit geldt voor GAU-uitgevers uit alle kwarten.
  • Vooral de 4 grootste GAU-uitgevers hebben een groot aandeel fictie in het aanbod (60%). Kwart 4 is het enige kwart waarbij fictie een kleiner omzetaandeel heeft (25%) dan kinderboeken (33%) en non-fictie informatief (31%).

Ook interessant voor u