Uitgeversmonitor 2020

25-11-2021

In de uitgeversmonitor beschrijft KVB Boekwerk de trends en concurrentieverhoudingen in de uitgeversmarkt. Hiervoor is de markt verdeeld in vier kwarten gebaseerd op omzet. Hiervoor worden de uitgevers gesorteerd op omzetgrootte van groot naar klein. De uitgeverijen met de hoogste omzet van dat jaar behoren tot het eerste kwart (tot en met 25% van de totale omzet), gevolgd door het tweede kwart (26% tot 50% van de omzet), enzovoorts. Met consumentenomzet wordt bedoeld: de verkoop van Nederlandstalige boeken aan consumenten in Nederland. 

De kwarten worden met elkaar vergeleken op een aantal indicatoren, zoals afzet, omzet en gemiddelde prijs per titel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van toptitels, omzetaandelen van het fysieke en het e-commercekanaal en het genreaanbod. Onder het dashboard vindt u een overzicht met de belangrijkste conclusies.

Ook komt het aandeel van de leden van de GAU, de belangenbehartiger van Nederlandse uitgevers in de A-boekenmarkt, aan bod. In een apart dashboard kunt u alle cijfers over de GAU-leden vinden.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard uitgeversmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • De 5 grootste uitgevers in Nederland verdienen samen een kwart van de totale omzet. Per uitgever is dat gemiddeld € 23,9 miljoen. Het tweede kwart van de omzet gaat naar 8 grote uitgevers. Zij verdienen gemiddeld € 13,0 miljoen per uitgever.

  • 26 middelgrote uitgevers verdienen ook samen een kwart van de omzet. Dit komt neer op gemiddeld € 4,0 miljoen per uitgever. Het laatste kwart van de omzet gaat naar de vele kleine uitgevers in Nederland: 4.015 uitgevers die gemiddeld een omzet van € 27.000 behalen.

  • Bij de 13 grootste uitgevers samen bestaat meer dan de helft uit het boekenaanbod uit fictie. De middelgrote uitgevers bieden relatief veel kinderboeken aan; de vele kleine uitgevers hebben relatief veel informatieve non-fictie in het aanbod.  

  • De gemiddelde afzet per titel is in 2020 ruim 170. De omzet die een uitgever gemiddeld aan een titel verdient, is € 2.300.

  • De verschillen per kwart zijn groot: de omzet per titel is voor de grootste uitgevers (€ 3.450) bijna drie keer zo hoog als voor de vele kleine uitgevers (€ 1.280). Ook de gemiddelde prijs per titel ligt flink hoger (resp. € 15,76 en € 9,98).

  • Voor de grootste uitgevers uit kwart 1 en 2 zijn toptitels erg belangrijk voor de omzet: zij behalen ongeveer een derde van hun omzet uit de top 100 titels. Voor de middelgrote en kleine uitgevers is dit aandeel lager (resp. 27% en 17%).

  • De impact van de coronamaatregelen: het omzetaandeel dat uitgevers behalen via de fysieke boekhandels is voor uitgevers uit alle segmenten gedaald, maar vooral voor de 5 grootste uitgevers: van 60% in 2019 naar 48% in 2020. Het omzetaandeel van e-commerce is daarmee gestegen van 40% naar 52%.

  • Voor grote én kleine uitgevers geldt: het fysieke kanaal is belangrijker dan e-commerce voor de 1.000 best verkochte titels, ook in coronatijd. Minder goed verkopende titels moeten het meer van e-commerce hebben.

  • De GAU-leden behaalden in 2020 samen 69% van de totale afzet en 77% van de totale omzet in de algemene boekenmarkt. Binnen het literair-culturele segment is dit aandeel nog hoger: respectievelijk 78% en 84%.

Ook interessant voor u