KVB Boekwerk Uitgeversmonitor 2019

29-10-2020

Inhoud

1. Introductie

2. Grafieken


 

1. Introductie

In de uitgeversmonitor beschrijft KVB Boekwerk de trends en concurrentieverhoudingen in de uitgeversmarkt. Hiervoor is de markt verdeeld in vier kwarten gebaseerd op omzet. Hiervoor worden de uitgevers gesorteerd op omzetgrootte van groot naar klein. De uitgeverijen met de hoogste omzet van dat jaar behoren tot het eerste kwart (tot en met 25% van de totale omzet), gevolgd door het tweede kwart (26% tot 50% van de omzet), enzovoorts. Vervolgens worden de kwarten met elkaar vergeleken op een aantal indicatoren.

In onze onderzoeksverantwoording lichten we onze werkwijze toe.

Publicatievorm

De huidige uitgeversmonitor heeft – net als de meest recente makersmonitor – een andere, meer visueel gerichte publicatievorm dan eerdere monitors. Waar normaal gesproken meerdere artikelen op de website werden gepubliceerd, is dat nu een rapport waarbij de belangrijkste cijfers visueel worden uitgebeeld in slideshows, gepaard met een tabel met de overige cijfers.

Naast dit rapport worden in een samenvattend artikel in het kort de belangrijkste cijfers besproken en toegelicht. Klik hier om naar dit artikel te gaan.


2. Grafieken

Hieronder volgen vijf slideshows met grafieken. De eerste slideshow toont het aantal uitgeverijen in Nederland, hun verdeling in de vier kwarten en hun omzet. De slideshows daaronder gaan achtereenvolgend in op de omzet per titel, het titelaanbod, het belang van toptitels en het omzetaandeel van e-commerce. Hierbij wordt steeds de verdeling in de vier kwarten aangehouden.

Verdeling uitgeverijen

Omzet per titel

Aanbod titels en genres

Belang van toptitels

Omzetaandeel e-commerce