Groep Algemene Uitgevers

10-07-2019

Monitor 2018 – Uitgevers


Groep Algemene Uitgevers in de totale markt

Samen met de GAU heeft KVB Boekwerk een analyse gemaakt van hoe de leden van de GAU in de markt vertegenwoordigd zijn. Dat levert interessante resultaten op. Er is gekeken naar de wijze waarop GAU-leden als uitgever zijn opgenomen in de data van GfK. Zo zijn uitgevers vaak op eigen naam opgenomen in plaats van met de concernnaam. Vandaar het hogere aantal uitgevers dan bijvoorbeeld vermeld op de website van de GAU.

GAU vertegenwoordigt minstens 80%

Hoewel ‘maar’ 151 van de 4.145 Nederlandstalige uitgevers lid zijn van de GAU, vertegenwoordigt deze groep wel zo’n 80% van de Nederlandstalige marktomzet (78%). Daarbij moeten we nadrukkelijk vermelden dat in de totale markt ook importeurs worden geteld als uitgever, net als Belgische uitgevers die exporteren naar de Nederlandse markt. Beide kunnen geen lid worden van de GAU. Als we deze categorieën uit de gehele markt filteren is het aandeel in de marktomzet nog groter. Vandaar dat wij zeggen dat de GAU minstens 80% van de marktomzet vertegenwoordigt. Wanneer wij spreken over ‘omzet’ wordt niet de omzet van de uitgeverij zelf bedoeld, maar de omzet in de consumentenmarkt.

Van de afzet in de markt komt 70% voor rekening van de GAU-leden en ook 60% van de beschikbare unieke ISBN’s is van hen afkomstig. Gezien het omzetaandeel is dat een aanwijzing dat GAU-leden het relatief beter doen dan de totaalmarkt. De gemiddelde omzet per unieke ISBN ligt 30% hoger, de afzet 17% hoger en de prijs van een boek 11% hoger.


In 2018 waren er van Nederlandstalige uitgevers 178.000 unieke ISBN’s op de markt. Daarvan zijn er 106.000 afkomstig van de GAU-leden. Van de 99.500 literair-culturele ISBN’s zijn er 64.000 van GAU-leden. Over de hele linie zijn dat er ongeveer 10% meer dan 5 jaar eerder (in 2014).

Ondernemend in het literair-cultureel segment

GAU-leden zijn sterk in het literair-culturele segment. Daarin vertegenwoordigen zij 84% van de omzet, 77% van de afzet en 64% van de unieke ISBN’s. Ook in dit segment is de gemiddelde omzet per unieke ISBN 30% hoger dan bij niet-leden. De afzet is 19% hoger en de prijs van een boek 9% hoger.

Binnen literair-culturele fictie is de GAU het meest dominant. Daarin vertegenwoordigt het 90% van de omzet. Naast 78% van de omzet in literair-culturele kinderboeken.

Omzet en afzet per unieke ISBN stabiel

Ondanks dat GAU-leden een betere omzet per unieke ISBN realiseren dan de gehele consumentenmarkt, geldt voor iedereen in de markt dat de omzet per unieke ISBN nagenoeg stabiel is. De afgelopen vijf jaar schommelt de gemiddelde consumentenomzet per unieke ISBN in de markt rond de € 2.280 en voor de GAU rond de € 3.000, waarbij er sinds 2017 sprake is van een lichte daling. Hetzelfde geldt voor de afzet per unieke ISBN. Die schommelt in de markt rond de 190 exemplaren en bij de GAU rond de 230 exemplaren.

Die stabiliteit laat zien dat de gemiddelde omzet en afzet niet sterk wordt beïnvloedt door eventuele bestsellerisering. In het artikel ‘Bestsellerisering’ is geen gegeven beschrijven we hoe de bestsellerisering in de gehele markt toeneemt, maar bij de GAU-leden opvallend afneemt.

Een ander terugkerend opvallend element is dat de subtop (kwart 2) het in de gemiddelde omzet en afzet beter doet dan de top van de markt (kwart een). Ook binnen genres als kinderboeken en fictie presteert de subtop beter dan de grootste uitgevers. Dat geldt zowel voor de gehele markt als binnen de GAU.

Prijsontwikkeling

Binnen de Nederlandstalige markt voor uitgevers waren er in de periode 2014 – 2018 jaren met een stijging van de gemiddelde prijs voor een boek en jaren met een daling. Daarnaast hanteren GAU-leden een gemiddeld hogere prijs ten opzichte van de hele markt. In de markt is er daarom relatief meer ruimte voor prijsstijging dan bij de GAU-leden. Per saldo steeg in de hele markt de prijs in deze periode met 2,7%. Daar staat tegenover dat, met een gemiddeld hogere prijs, deze bij de GAU-leden steeg met 1,3%.