Verkoopcijfers 2022

26-01-2023 / update: 23-02-2023

Na twee jaren met lockdowns en maatregelen is 2022 een verademing geweest voor de fysieke boekwinkels. We zien dan ook een lichte stijging van de verkoop via fysieke boekwinkels. Bij het online kanaal zien we een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. De stijging van de totale afzet en omzet is lager dan die in 2021. 

Ondanks bovenstaande beeld is de trend op de langere termijn (2018-2022) dat de afzet via offline daalt en via online stijgt.

KVB Boekwerk presenteert dit jaar weer de jaarcijfers in de marktmonitor. Met twee dashboards besteden wij aandacht aan de algemene verkoopcijfers en de ontwikkelingen binnen de verkoopkanalen.  Hieronder vindt u het dashboard over de algemene verkoopcijfers. Het dashboard bevat acht pagina’s met interactieve grafieken. Deze grafieken bevatten cijfers over de jaarafzet- en omzet van Nederlandstalige en anderstalige boeken sinds 2018. Andere grafieken gaan over de verkoop van genres, literair-culturele boeken en van e-books. Kijk onder het dashboard voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Let op: Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 23 februari 2023 is deze monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 23 februari 2023 dus anders dan daarvoor.

Voor meer over de methodologische keuzes, bekijk de onderzoeksverantwoording.

Dashboard verkoopcijfers

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • In 2022 zijn er in de algemene boekenmarkt 43,2 miljoen boeken verkocht.Dit is t.o.v. vorig jaar met een kleine 0,4% gestegen. De bruto omzet bedraagt in 2022 664,2 miljoen euro. Dit 2,7% meer dan vorig jaar.
  • Fysieke winkels verkopen in 2022 na vier jaar daling 16% meer boeken. In 2021 zagen we nog een daling van 7%. Bij e-commerce zien we juist een omgekeerd beeld: De afzet daalt dit jaar met 12%, waar we in 2021 nog een stijging van 19% zagen.
  • In 2022 hebben fysieke winkels in tegenstelling tot vorig jaar weer een groter afzetaandeel (56%) dan het e-commercekanaal (44%). Hiermee zitten we nog niet op het aandeel van voor de Covid periode die destijds meer dan 60% was.
  • Ten opzichte van 2021 is de totale afzet papieren boeken (alle talen) bij de genres fictie en non-fictie vrije tijd gedaald met respectievelijk 3% en 1%. De afzet- en omzetaandelen van kinderboeken zijn het meest gestegen (+2%).
  • De afzet en omzet van e-books binnen de Nederlandstalige markt zijn sinds 2018 gestegen met respectievelijk 7% en 15%.
  • 1 op de 5 papieren boeken die verkocht werden in 2022 was een anderstalige titel. Sinds 2018 is de afzet van anderstalige titels gestegen met 65%. De omzet van anderstalige kinderboeken is sinds 2018 bijna verdrievoudigd (175%) en de afzet is twee en een half keer zo groot (153%). De afzet en omzet van fictie is verdubbeld.
  • 54% van de verkochte Nederlandstalige boeken zijn literair-cultureel. Dit aandeel is door de jaren heen stabiel.
  • In 2022 zijn er 2% minder unieke anderstalige titels verkocht dan in 2021. Dit komt neer op 460 duizend unieke anderstalige titels. Vorig jaar zagen we juist een stijging van 15% t.o.v. het voorgaande jaar (sinds 2018: +30%).
  • De gemiddeld prijs van papier is €15.33 en die van e-books is €9.63. Respectievelijk een stijging van 2.1% en 1.9% o.v. voorgaand jaar.
  • De gemiddelde prijs van papier online is €19.16 en offline is  €13.53. Online zien we een groei van 3.8% en offline 5.7%.

Ook interessant voor u