Meer boeken verkocht via fysieke winkels

26-01-2023 / update: 23-02-2023

In 2022 zijn er in de algemene boekenmarkt ruim 43 miljoen boeken verkocht. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar (0,4%). De bruto omzet bedraagt in 2022 664 miljoen euro. Dit is 2,7% meer dan in 2021. Bij het e-commercekanaal is de afzet met 12% gedaald, terwijl de fysieke boekhandels een groei van 16% laten zien. Dit beeld was andersom in 2021, toen we een flinke groei van het e-commercekanaal zagen en een daling bij de fysieke winkels. De trend daarentegen is nog steeds een duidelijke groei van het e-commercekanaal sinds 2017.

Bij het verschijnen van deze monitor waren nog niet alle marktcijfers met betrekking tot e-bookverkoop bekend en waren de cijfers over genres dus exclusief e-books. Op 23 februari 2023 is de monitor geüpdatet met de cijfers over e-books. Enkele cijfers zijn met ingang van 23 februari 2023 dus anders dan daarvoor.

Meer boeken verkocht via fysieke winkels dan via e-commerce

Al jaren wint e-commerce aan terrein in de boekenverkoop, maar de coronacrisis en de coronamaatregelen van de overheid hebben hieraan een versnelling gegeven. Na de heropening van winkels in de tweede week van 2022 was het afgelopen jaar vrij van lockdowns, en worden er weer meer boeken via de fysieke winkels verkocht (56%) dan via e-commerce (44%). Het afzetaandeel van fysieke winkels binnen de markt voor Nederlandstalige boeken is ook gestegen, van 55% in 2021 naar 62% in 2022. In 2021 werden er juist meer boeken via e-commerce verkocht. Desondanks ligt het afzetaandeel van fysieke winkels nog steeds onder het niveau van vóór corona: in 2019 was het afzetaandeel van fysieke winkels 63%.

Tijdens cadeauperiode ook meer via fysieke winkels verkocht

2022 was het eerste jaar zonder lockdowns tijdens de feestdagen sinds 2019. Tijdens de cadeauperiode (week 47-52) is 60% van de boeken in een fysieke winkel gekocht. Dit aandeel is hoger dan in coronajaren 2020 en 2021, toen fysieke winkels een afzetaandeel van ongeveer 50% hadden. We zijn echter nog niet op het niveau van voor corona, toen het aandeel van fysieke winkels tijdens de feestdagen 65% was.Daarmee zijn tijdens de afgelopen cadeauperiode minder boeken via e-commerce verkocht dan tijdens coronajaren 2020 en 2021, maar alsnog meer dan in 2019 (+25%).

Verkoop fictie daalt het sterkst

Ten opzichte van 2021 is de totale afzet papieren boeken (alle talen) bij de genres fictie en non-fictie vrije tijd (o.a. kook- en hobbyboeken) gedaald met respectievelijk 3% en 1%. Binnen de Nederlandstalige markt zien we een sterkere daling van het genre fictie, 10%.

Het afzetaandeel van kinderboeken is met 2% het meest gestegen. Het aandeel van fictieboeken is met 5% gedaald ten opzichte van 2021. 

Binnen de literair-culturele titels zien we bij alle genres een daling ten opzichte van 2021, waarbij het genre fictie weer het sterkst daalt met 11%.

Daling verkoop losse e-books zet door

De afzet van ‘losse’ e-books – dat wil zeggen: verkoop buiten abonnementsvormen om – is met 4% gedaald. Het is het tweede jaar op rij dat de markt voor losse e-books krimpt. In vergelijking met 2021 zijn het afzet- en omzetaandeel van e-books ten opzichte van papieren boeken licht gedaald (respectievelijk 8% en 5%). De afzet en omzet van e-books zijn sinds 2018 gestegen met respectievelijk 7% en 15%.

Abonnementsdiensten voor e-books en luisterboeken 

Met dank aan CB kunnen we ook iets zeggen over commerciële e-book- en luisterboekabonnementen. Uit de CB-data blijkt dat de omzet van gedistribueerde e-books en luisterboeken via abonnementen volgens de eerste voorlopige schatting in totaal met maar liefst 76% is gestegen sinds 2021.

Het omzetaandeel van gedistribueerde e-boeken en luisterboeken via abonnementen op het totaal aan digitale e-commerce (e-boek- en luisterboekverkoop buiten abonnementsvormen plus abonnementen voor e-boeken en luisterboeken) is ook gestegen. In 2022 bedroeg het omzetaandeel volgens de eerste voorlopige schatting 48%. Dat omzetaandeel was in 2021 uiteindelijk 34%.

Anderstalig steeds populairder

Eén op de vijf papieren boeken die in 2022 werden verkocht was anderstalig. Sinds 2018 is de afzet van anderstalige boeken gestegen met 65%. De omzet van anderstalige kinderboeken is sinds 2018 bijna verdrievoudigd, de afzet is twee en een half keer zo groot. De afzet en omzet van fictie is verdubbeld.

In 2022 zijn er 2% minder unieke anderstalige titels verkocht dan in 2021. Dit komt neer op 460 duizend unieke anderstalige titels. Van 2020 op 2021 zagen we juist een stijging van 15% (sinds 2018: +30%).

70% van de anderstalige boeken wordt via het e-commercekanaal verkocht.

Prijzen blijven jaarlijks toenemen

De gemiddelde prijs van een papieren boek is € 15,33 en die van een e-book is € 9,63. Hiermee stijgt de prijs van zowel papieren boeken als e-books met circa 2% ten opzichte van 2021. Dit komt neer op een totale gemiddelde prijs van €14,86.

Op basis van verkoop is de gemiddelde prijs van een papieren boek online € 19,16 en offline € 13,53. De groei van de gemiddelde prijs van boeken die online worden gekocht is minder sterk. De gemiddelde prijs van boeken die online worden gekocht groeit met 3,8%, offline met 5,7%.

Bekijk de dashboards