27-03-2019

Het belang van het boek en de boekhandel voor mens, maatschappij en economie

KVB Boekwerk heeft in een studie drie rapporten samengebracht over de impact van het boek en de boekhandel op de mens, de maatschappij en de economie, op basis van de meest recente onderzoekdata.

De impact van het lezen van boeken op de mens en de maatschappij
Dit rapport is een synthese van een groot aantal onderzoeken naar de effecten van het lezen van boeken. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het lezen van boeken goed is voor mensen. Het heeft een positieve invloed op het burgerschap, mensen worden er betere werknemers van en het heeft zelfs een gunstig effect op de gezondheid. Ook hebben wetenschappers vastgesteld dat mensen het gevoel hebben dat het lezen van boeken zin geeft aan hun leven.

De maatschappelijke invloed van boekhandels
Maar de positieve invloed van het boek op de maatschappij is veel breder, blijkt uit het tweede rapport. Boekhandels spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van de samenleving. Een bezoek aan de boekhandel wordt, mede door de evenementen die georganiseerd worden, gezien als een cultureel tijdverdrijf. Dat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid van de omgeving. Ook andere winkeliers en ondernemers profiteren daarvan, met als eindresultaat hogere vastgoed- en grondprijzen.

Economisch belang van het boekenvak
In het derde onderzoek wordt de totale economische waarde van het boekenvak in kaart gebracht en wordt uiteengezet welke bijdrage auteurs en vertalers, uitgevers en boekhandelaren leveren aan de Nederlandse economie.