Boekhandels

27-03-2019

Impact van het boek


De maatschappelijke impact van boekhandels

De boekhandel is veel meer dan een verkooppunt van boeken. De boekhandel heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een sociale ontmoetingsplaats met de allure van een culturele instelling. Dat heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van de directe omgeving. Omliggende winkels zijn blij met de uitstraling van de boekhandel.

‘Boekwinkels dragen bij aan een aantrekkelijk winkelklimaat, wat leidt tot meer winkelend publiek en plezieriger winkelervaring, hetgeen leidt tot een leefbaarder stad of dorp.’

Met die stelling als uitgangspunt heeft onderzoeksbureau Lysias Advies in opdracht van KVB Boekwerk een onderzoek gedaan naar zes boekhandels in drie steden van verschillende grootte: Rotterdam, Tilburg en Deventer. In elke stad zijn twee boekhandels onderzocht: een grote boekhandel in het centrum en een kleinere in een wijk buiten het centrum.

Uit het onderzoek komt naar voren dat boekhandels verschillende waarden vertegenwoordigen, ondergebracht in vier categorieën: zintuigelijke beleving, inspiratie, winkelervaring en economische waarde en leefbaarheid.

1. De boekhandel biedt de complete ervaring van het boek en meer

Mensen die een boekhandel bezoeken, zeggen het van groot belang te vinden om een boek in handen te kunnen houden. Het gaat niet alleen om de inhoud. Ze willen het boek kunnen vasthouden en doorbladeren, ze willen eraan kunnen snuffelen. Het aanraken leidt tot een positievere beleving. De mensen die een boek kopen in de boekhandel, bestellen om die reden ook liever geen boeken via het internet.

2. De boekhandel biedt een culturele ervaring

Mensen die naar de boekhandel gaan, zijn op zoek naar inspiratie. De mogelijkheid de boeken door te bladeren prikkelt hun nieuwsgierigheid. Wanneer zij een boekhandel bezoeken, hebben zij het idee ‘iets cultureels’ te doen. Zij ervaren het bezoeken van een boekhandel als een echt uitje, een plezierige onderbreking van hun dag. Inspiratie is een belangrijke stimulans van het welbevinden: mensen die zich geïnspireerd voelen, krijgen zin om iets nieuws te doen en hun ideeën uit te voeren. Zij voelen zich ook beter over zichzelf en zijn ambitieuzer. De boekhandel is typisch een plek waar zij deze vorm van inspiratie opdoen, zeggen de mensen die een boekhandel bezoeken.

3. De boekhandel draagt bij aan leefbaarheid, met ontspanning, inspiratie en creativiteit

Mensen die een boekhandel bezoeken, zijn vaak enthousiast over de locatie en ervaren het bezoek als een prettig tijdverdrijf. Voor sommige klanten is het een vertrouwde plek om zich te kunnen ontspannen. Mensen beschouwen de boekhandel ook als ontmoetingsplek, voor contact met vrienden of medewerkers. Klanten gaan in de boekhandel dus niet meteen op hun doel af, maar waarderen de mogelijkheid rond te snuffelen en in contact te komen met gelijkgestemden. Het bezoeken van de winkel heeft kortom een meerwaarde op zich: het is een actieve beleving, met een significante sociale en recreatieve waarde.

4. De boekhandel is een trekker in het winkelgebied

De economische waarde van boekhandels ligt niet alleen besloten in de eigen omzet. De aanwezigheid van de winkel in een bepaald winkelgebied zorgt voor extra aantrekkingskracht. Boekhandels stralen kwaliteit uit en leveren met hun veelvuldige culturele evenementen en hun aanbod een bijdrage aan de ‘couleur locale’. Omliggende winkels kunnen daar vaak van profiteren, bijvoorbeeld door de komst van extra publiek.

Kortom, de aanwezigheid van boekhandels heeft ook een positief effect op de leefbaarheid van een gebied en de cultureel en economische waarde. De leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. Boekhandels zijn meer dan ‘winkels’ alleen: zij hebben ook een functie als sociaal-culturele of recreatieve voorzieningen. Op die manier vertegenwoordigen zij nog een andere belangrijke economische waarde; een goede leefbaarheid zorgt immers voor hogere grond- en vastgoedprijzen.