Weekmonitor Boekverkoop 2023

NB: In verband met een datafout waren de data over genres tijdelijk incorrect. Met ingang van 30 juni is de fout gecorrigeerd en zijn de data weer correct.

*

Op deze pagina vindt u de marktcijfers per week van 2023. Voor de marktcijfers per week van eerdere jaren, klik de links rechts van deze pagina.

KVB Boekwerk presenteert ook in 2023 een wekelijkse boekverkoopmonitor om de ontwikkelingen in de boekenmarkt te volgen. Het gaat in deze weekmonitor om indicatoren over trends in de algemene boekenmarkt. De cijfers laten niet zien hoe het omzetverloop is bij individuele uitgevers en boekhandels. Binnen deze groepen kunnen en zullen verschillen groot zijn.

We hebben ervoor gekozen om de marktcijfers van 2023 te vergelijken met 2022. 2022 was een ‘coronajaar’ met, voornamelijk in het eerste kwartaal, lockdowns en andere maatregelen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het interpreteren van de cijfers. 

Onderstaand dashboard bevat zes pagina’s met daarin achtereenvolgend de volgende onderwerpen: de wekelijkse afzet; de wekelijkse omzet; het omzetresultaat per verkoopkanaal; de wekelijkse omzet per verkoopkanaal en de omzet van genres per verkoopkanaal; de omzet van genres in de totaalmarkt; en de verkoop van e-books.

Dashboard weekmonitor

Disclaimer

De cijfers in deze wekelijkse markttrends zijn gebaseerd op de retailers in het GfK-panel. Daarbij wordt een extrapolatie toegepast om een inschatting te maken van de totale Nederlandse A-boekenmarkt.  Door de uitzonderlijke situatie, waarin o.a. de fysieke boekhandels waren gesloten, is het distributiepatroon in de markt dusdanig veranderd, wat het extrapolatieproces bemoeilijkt. Hierdoor kan het zijn dat de cijfers in deze markttrends tijdens de lockdowns een licht vertekend beeld geven.

Ook interessant voor u