Uitgeversmonitor 2021

16-06-2022

In de uitgeversmonitor beschrijft KVB Boekwerk de trends en concurrentieverhoudingen in de uitgeversmarkt. Hiervoor is de markt verdeeld in vier kwarten gebaseerd op omzet. Hiervoor worden de uitgevers gesorteerd op omzetgrootte van groot naar klein. De uitgeverijen met de hoogste omzet van dat jaar behoren tot het eerste kwart (tot en met 25% van de totale omzet), gevolgd door het tweede kwart (26% tot 50% van de omzet), enzovoorts. Met consumentenomzet wordt bedoeld: de verkoop van Nederlandstalige boeken aan consumenten in Nederland. 

De kwarten worden met elkaar vergeleken op een aantal indicatoren, zoals afzet, omzet en gemiddelde prijs per titel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van toptitels, omzetaandelen van het fysieke en het e-commercekanaal en het genreaanbod. Onder het dashboard vindt u een overzicht met de belangrijkste conclusies.

Kijk onder het dashboard of klik hier voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Dashboard uitgeversmonitor

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • De 5 grootste uitgevers in Nederland verdienen samen een kwart van de totale omzet. Per uitgever is dat gemiddeld € 25,5 miljoen. Het tweede kwart van de omzet gaat naar 8 grote uitgevers. Zij verdienen gemiddeld € 13,3 miljoen per uitgever.
  • 29 middelgrote uitgevers verdienen ook samen een kwart van de omzet. Dit komt neer op gemiddeld € 3,8 miljoen per uitgever. Dit aantal is iets gestegen t.o.v. 2020, toen het er 26 waren. Het laatste kwart van de omzet gaat naar de vele kleine uitgevers in Nederland: 4.003 uitgevers die gemiddeld een omzet van € 28.000 behalen.
  • Bij de 5 grootste uitgevers samen bestaat ongeveer de helft uit het boekenaanbod uit fictie. Bij de 8 grote uitgevers uit kwart 2 is dit zelfs tweederde. De middelgrote uitgevers bieden relatief veel kinderboeken aan; de vele kleine uitgevers hebben relatief veel informatieve non-fictie in het aanbod.  Dit was in 2020 ongeveer hetzelfde.
  • De gemiddelde afzet per titel is in 2021, net als in 202, ruim 170. De omzet die een uitgever gemiddeld aan een titel verdient, is € 2.400.
  • Hoewel in de afgelopen vijf jaar de boekenafzet is gedaald met 5%, is de omzet juist gestegen met 7%. Dit heeft te maken met een stijging van de gemiddelde prijs per titel. Die is sinds 2017 met 16% gestegen en in het literair-culturele segment zelfs met 21%.
  • De verschillen per kwart zijn groot: de uitgevers uit kwart 2 behalen de hoogste gemiddelde omzet per titel (€ 4.000). Dit is bijna drie keer zo hoog als voor de vele kleine uitgevers uit kwart 4 (€ 1.400).
  • Het omzetaandeel behaald via het fysieke verkoopkanaal is voor uitgevers uit ieder kwart gedaald. In het eerste coronajaar 2020 begon deze daling, die zich in 2021 verder heeft voortgezet.
  • Voor grote én kleine uitgevers geldt: uitgevers behalen bij de top 1.000 meer omzet uit het fysieke kanaal dan bij de totale markt. Maar: bij de grootste uitgevers uit kwart 1 en de middelgrote uitgevers uit kwart 3 is het aandeel van e-commerce hoger dan het aandeel van fysiek. 

Ook interessant voor u