Uitgevers in de Top-100

12-09-2017

Door: Heleen Tersteeg en Jurriaan Rammeloo

In de Top-100 staan titels die worden uitgegeven door zelfstandige uitgevers en uitgevers die behoren tot uitgeversgroepen (concerns). Voor het onderscheid tussen beide categorieën is gekeken naar de indeling in de ledenlijst van de GAU.

Steeds meer uitgevers

Het totaal aantal uitgevers dat verantwoordelijk is voor boeken in de Top-100, is toegenomen van 26 in 2012 tot 33 in 2016. Zowel het aantal zelfstandige uitgevers als het aantal uitgeversgroepen neemt toe. De top van de boekenmarkt in titels wordt kennelijk steeds minder bepaald door een kern van dominante speler(s).

Gebonden uitgevers dominant, zelfstandige uitgevers in opmars

In de figuur hieronder is weergegeven hoeveel titels afkomstig zijn van zelfstandige uitgeverijen en hoeveel zijn te herleiden tot uitgeversgroepen. Hierin is te zien dat de meerderheid van de boeken in de Top-100 wordt uitgegeven door uitgeversgroepen. Het aantal titels in de Top-100 van zelfstandige uitgevers neemt echter jaarlijks toe, van 28 in 2012 tot 40 in 2016. Toch geven gebonden uitgevers nog altijd 1,5 keer meer boeken uit in de Top-100.

 

Bron: KVB Boekwerk/GfK (2016)

 

In onderstaande figuur is te zien dat in 2012 14 zelfstandige uitgevers verantwoordelijk waren voor de 28 titels in de Top 100 (gemiddeld 2). In 2016 waren dat 19 zelfstandige uitgevers die verantwoordelijk waren voor 40 titels (gemiddeld 2,1). Het aantal zelfstandige uitgevers is in opmars, de titels die zij brengen stijgen mee.

Bron: KVB Boekwerk/GfK (2016)

 

Het aantal uitgevers behorend bij groepen met een titel in de Top-100 neemt toe van 2012 tot en met 2016. Per uitgever krijgen zij echter minder titels in de Top-100. Deze gegevens duiden op een groeiende diversiteit van uitgevers in Top-100 waarbij topposities niet worden beheerst door dezelfde spelers.

Succesvolste uitgevers: gemiddeld 12 titels in Top-100

In onderstaande figuur is per jaar weergegeven hoeveel titels een Top-100 uitgever gemiddeld genomen in deze lijst heeft staan. Ook is opgenomen wat per jaar het gemiddeld aantal titels in de Top-100 is van zelfstandige uitgevers en van uitgevers in groepen. In het oog springt het grote gemiddelde aantal topnoteringen van uitgevers in groepen in 2012, het jaar van Vijftig tinten-cyclus van E.L. James (Prometheus). Dit is dit jaar bijna drie keer zo groot als dat van zelfstandige uitgevers. De jaren erop geven uitgevers in groepen gemiddeld 1 Top-100 boek meer uit dan zelfstandige uitgevers.

Bron: KVB Boekwerk/GfK (2016)

 

De uitgever met het grootste aantal titels in de Top-100 had in 2012 13 boeken in deze lijst staan. Tussen 2012 en 2016 is dit “record” twee keer geëvenaard. Dit was in 2012 ruim drie maal het gemiddelde aantal boeken per uitgever in de Top-100. Overigens hebben doorgaans meerdere uitgevers per jaar twee tot drie maal het gemiddeld aantal boeken in de lijst staan.