Portfolio per genre

20-11-2018

Monitor 2017 – Uitgevers


Lichte verschuivingen in portfolio’s

Het portfolio van uitgevers, gemeten in de Nederlandstalige Algemene boekenomzet, is op een aantal gebieden veranderd.

Uitgeverijen naar omzet in 2017

De verdeling van omzet tussen genres is verschillend per type uitgever. We hebben de uitgevers verdeeld in vier groepen, met ieder kwartiel verantwoordelijk voor een kwart van de totale omzet. Voor de grootste vijf uitgeverijen is het aandeel van fictie belangrijker geworden, ten koste van non-fictie en kinderboeken. In het tweede kwart is de trend juist andersom; hierbij is het aandeel aan fictie sterk verminderd en nam het belang van kinderboeken en non-fictie boeken toe. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een wisseling in de samenstelling van de uitgeverijen in kwart 1 en 2. Het aantal uitgeverijen is in deze kwarten weliswaar gelijk gebleven (zie artikel concurrentieverhoudingen), maar dit zijn niet in alle gevallen dezelfde uitgeverijen als in het voorgaande jaar. Kwart drie en kwart vier bleven zo goed als gelijk aan vorig jaar, deze twee groepen hebben ook de meest gebalanceerde verdeling tussen de verschillende genres.

Net als in voorgaande jaren kenmerkt het portfolio van uitgevers in het eerste kwart zich door een spreiding over genres. In het portfolio in kwart 2 ligt een sterke focus op fictie; hoewel dit aandeel zoals eerder vermeld wel is afgenomen ten opzichte van 2017.

Bij e-books zien we nog steeds een sterke concentratie rond fictie, die het voorgaande jaar weer is toegenomen in kwart 1. In kwart twee nam het aandeel van fictie echter iets af. In kwart drie is de verdeling zo goed als gelijk gebleven. In kwart vier maakten informatieve boeken een relatieve groei door, waardoor het aandeel van fictie iets verminderde.

Het literair-culturele segment is in 2017 het belangrijkst voor de omzet van kwart 1, net als in 2015. In 2016 was dat precies omgekeerd, toen was dit segment het belangrijkst in kwart 2. Ook dit is een aanwijzing dat er een wisseling heeft plaatsgevonden tussen uitgevers in het eerste en tweede kwart.

Verspreiding via boekhandels (online en offline)

De verspreiding van boeken ging circa 82% via het boekhandelskanaal (online en offline). Circa 6% komt van e-books.  De overige 12% wordt verspreid buiten het boekhandelskanaal om. Al deze cijfers zijn gelijk gebleven met vorig jaar.

Omzet e-books belangrijker voor grotere uitgeverijen

E-books worden vooral uitgegeven door de grotere uitgeverijen. Het aandeel e-books is bij de uitgeverijen in kwart 1 ruim 9%, en bij uitgeverijen in kwart 2 ruim 8%. In kwart 3 is het aantal 4% en in het laatste kwart is het 3%.