Concurrentieverhoudingen

19-11-2018

Monitor 2017 – Uitgevers


Concurrentieverhoudingen blijven gelijk

In de verhoudingen tussen uitgevers is ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg niets veranderd. Om te bepalen hoe marktmacht geconcentreerd of verdeeld is, is de totale omzet in de verkoopmarkt voor Nederlandstalige titels verdeeld in vier kwarten. Het gaat hier om verkoop via retailers aan consumenten. Net als de twee voorgaande jaren zijn de vijf grootste uitgeverijen verantwoordelijk voor een kwart van de omzet, gevolgd door zeven uitgeverijen in het tweede kwart. Er zijn 27 uitgeverijen verantwoordelijk voor het derde kwart van de omzet. Hoewel de aantallen gelijk zijn gebleven, is het aannemelijk dat de samenstelling van kwart 1 en 2 veranderd is. Dit is onder andere te zien aan de verhouding van de omzet van genres per kwart en het belang van bestsellers per kwart.

In 2017 waren 39 uitgeverijen verantwoordelijk voor 75% van de marktomzet, vorig jaar was dat één minder.

In het vierde kwart is het aantal uitgeverijen gestegen, in tegenstelling tot een daling in de afgelopen jaren. Kwart 4 bevat 4.066 uitgeverijen ten opzichte van 3.962 in 2016. Het betreft hier veel uitgeverijen met een afzet van één of enkele boeken. De totale afzet van deze groep daalt echter licht, net als de gemiddelde omzet per uitgeverij.

De 39 grootste uitgevers brengen 53% van de titels op de markt. Daarvan komt de eerste 20% voor rekening van uitgevers in kwart 1 en 13% voor rekening van uitgevers in kwart 2. De uitgeverijen van kwart 1 brengen dit jaar minder titels (ISBN) op de markt dan vorig jaar, terwijl dit aantal de jaren ervoor steeg. In plaats daarvan is dit jaar het aantal titels van kwart twee fors gestegen. Als resultaat hiervan is de gemiddelde omzet per titel voor de grootste uitgeverijen gestegen, terwijl deze voor de uitgeverijen uit kwart 2 flink gedaald is.

Literair-cultureel segment

In het literair-culturele segment zijn 26 uitgeverijen verantwoordelijk voor 75% van de marktomzet, dit is gelijk gebleven met vorig jaar.  Ook hier zien we dat het aantal uitgeverijen aan de onderkant van de markt (kwart 4) voor het eerst sinds jaren stijgt, van 2.317 in 2016 naar 2.413 in 2017. Het aandeel in verkochte titels in kwart 4 is stabiel gebleven en staat net als vorig jaar op 48%.

Omzet per titel


De gemiddelde omzet per titel is de afgelopen jaren in zijn algeheel gehaald, van €2850,- per titel in 2012 naar €2200,- in 2017. Ook hier zijn belangrijke verschillen per kwart van de uitgeversmarkt te zien. Uitgeverijen uit kwart 2 hebben gemiddeld de hoogste omzet per ISBN, en zitten net zoals vorig jaar rond de €4200,-. De verhoudingen tussen de verschillende kwartielen wat betreft omzet per titel zijn zo goed als gelijk gebleven.

Onderzoeksverantwoording