Verkoopcijfers 2018

17-01-2019

Monitor 2018 – De markt


Groei van de omzet, daling van de afzet

De omzet is in 2018 gegroeid met 2,2% van € 530 miljoen naar € 541 miljoen. De afzet schommelt sinds 2016 nog steeds rond de 41 miljoen boeken. Ten opzichte van 2017 is er een lichte daling in de afzet van -0,7%.

Grafiek omzet

Grafiek afzet

Groei anderstalig

Ook dit jaar neemt in de papieren boekenmarkt het omzetaandeel van de anderstalige boeken toe, van 14% in 2017 naar 15% in 2018. De omzet van anderstalige boeken is ten opzichte van vijf jaar geleden 55% gestegen (in afzet 56%). De anderstalige titels stuwen de markt omhoog. De omzet in de Nederlandstalige markt steeg ten opzichte van vorig jaar met 1,1%. Nader bekeken blijkt de groei vooral te komen van titels in het genre non-fictie informatief. Dat zijn – zeker in het anderstalige segment– relatief dure boeken (zie ook de gemiddelde prijs van boeken).

Non-fictie informatief en non-books zorgen voor groei

De verdeling over de genres in de Nederlandstalige papieren markt wijzigt niet substantieel. Fictie- en kinderboeken hebben nog steeds de grootste afzet. Maar de groei die kinderboeken doormaakten tot en met 2016 zet niet door en het genre daalt licht. Fictietitels dalen eveneens licht in de afzet, maar de omzet blijft constant. Er zijn maar twee genres die een plus laten zien in afzet en omzet: non-fictie informatief en de non-boeken in de categorie overig – een verzameling van de non-boeken en educatieve titels. Naast anderstalige boeken (vooral anderstalige non-fictie informatief) verklaren deze genres de omzetgroei.

E-book groeit gestaag door

Het aandeel van verkochte e-books in de afzet van de Nederlandstalige markt groeit net als in 2017 met ca. 4%, van 7,4% van de afzet naar 7,6% van de afzet. Zonder inzicht in het aandeel van abonnementen is de afzet echter niet goed in te schatten.1 Audio boeken zijn overigens ook nog niet goed vertegenwoordigd in de cijfers.

1 Dit is van belang omdat bij abonnementen ook sprake is van transacties; het is dus niet hetzelfde als het lenen van boeken.

Prijs Nederlandse en literair-culturele boeken stijgt

Over de hele linie zijn boeken in prijs gestegen, maar met name Nederlandstalige boeken en daarbinnen het literair-culturele segment maken een relatief sterkere prijsstijging door dan in eerdere jaren.

Bekijk het KVB Boekwerk factsheet met de meest recente cijfers.