Introductie

17-10-2018

Monitor 2017 – Makers


Sinds 2016 in beeld: auteurs, vertalers en nieuwe titels van algemene boeken

Zonder auteurs en vertalers geen nieuwe boeken. Het begint allemaal bij de schrijvers van nieuwe verhalen, bij auteurs die informatie in boekvorm willen delen en bij vakkundige vertalers die ervoor zorgen dat we de mooiste of meest interessante boeken ter wereld in onze eigen taal kunnen lezen. Maar hoeveel auteurs en vertalers zijn er eigenlijk in Nederland? En hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt? Sinds 2016 kunnen we dat met meer nauwkeurigheid vaststellen.

Nieuwe meetmethode, meer inzicht

KVB Boekwerk brengt sinds 2016 voor het eerst in beeld hoeveel auteurs en vertalers er in de Nederlandse algemene boekenmarkt zijn. Daarvoor (d.w.z. in de Monitor 2015) gaven we alleen de aantallen voor de totale boekenmarkt, inclusief school- en wetenschappelijke boeken. De filtering op algemene boeken werd mogelijk door de data van de Koninklijke Bibliotheek (totale markt) te koppelen aan gegevens van CB. De methode is nader toegelicht in de verantwoording. Een grote verandering van de monitor 2017 ten opzichte van 2016 is dat ontbrekende AWSO-codes van titels aanvullend geschat zijn. Hiervoor is expertise ingezet van onderzoeksbureau Ingressus. Zij hebben op basis van informatie van de uitgever geschat welke AWSO-code bij een titel hoort. Het gevolg is dat er meer actieve auteurs en vertalers in de tellingen zijn meegenomen, waardoor de totalen ten aanzien van 2016 gemiddeld met 40% zijn gestegen. Omdat de cijfers niet meer vergelijkbaar zijn met de Monitor 2017, zijn de artikelen uit de Monitor 2016 niet meer op deze website beschikbaar.

19.200 actieve auteurs van algemene boeken, dit aantal daalt

Het aantal actieve auteurs van algemene boeken bedraagt 19.200. Een actieve auteur is iemand die in een periode van vijf jaar ten minste één nieuw oorspronkelijk Nederlandse titel publiceerde. Dit aantal is de afgelopen jaren met 11% afgenomen. De jaarproductie met 6.600 titels is nagenoeg gelijk gebleven. Dezelfde trend is te zien in het literair-culturele segment. Het aantal actieve auteurs van literair-culturele titels is afgenomen met ruim 10% naar 11.000; het aantal titels (3.800) is gelijk gebleven.

Wat publiceren auteurs?

Non-fictie informatief is het meest populair met ongeveer 9.800 actieve auteurs. Denk aan schrijvers van boeken over geschiedenis, taal en cultuur, economie, psychologie, bedrijfskunde, gezondheid. Het aantal auteurs in dit genre fluctueert nauwelijks.

Het aantal auteurs van fictie is stabiel, rond de 4.700 auteurs. De jaarproductie van Nederlandstalige fictie-auteurs fluctueert jaarlijks tussen de 1.500 en 1.700 titels.

Minder auteurs schrijven kinderboeken. 1.850 auteurs leverden rond de 1.100 titels in het genre kinder- en jeugdboeken. Het is opmerkelijk dat er in 2016 bijna 350 minder auteurs actief zijn in dit genre, terwijl het kinder- en jeugdboek het best presterende genre op de boekenmarkt is.

Het literair-culturele segment volgt de algemene boekenmarkt. Er zijn ruim 10.800 auteurs binnen dit segment. Dit is een daling van 1.300 ten opzichte van 2013 (-10%). Er zijn 2.000 vertalers actief in het literair-culturele segment.

2.900 actieve vertalers in Nederland, dit aantal daalt

Ruim 2.900 actieve vertalers vertaalden in 2017 een of meer algemene boeken naar het Nederlands. Een actieve vertaler is iemand die in een periode van vijf jaar ten minste één nieuw naar het Nederlands vertaald werk publiceerde. Dit aantal is – net als het aantal actieve auteurs – met zo’n 10% gedaald sinds 2013. Verrassend genoeg is de jaarproductie met 11% gestegen naar 4.100 vertaalde titels in 2017.

Met het literair-cultureel segment gaat het wat beter. Het aantal vertalers van literair-cultureel werk daalt wat minder hard, met 5%. De jaarproductie is met 16% fors gestegen naar 2.300 in 2017.

Wat vertalen vertalers?

De meesten vertalen fictieboeken (1.900 titels in 2017), gevolgd door kinder- en jeugdboeken (900). Voor beide genres geldt dat het aantal is gestegen sinds 2013, zowel in de algemene markt als binnen het literair-culturele segment.

Kleiner zijn de genres non-fictie informatief (600 titels in 2017), en non-fictie vrije tijd (500). Voor beide genres worden in 2017 minder vertaald dan in 2013. De daling is het grootst in non-fictie informatief (50 titels minder dan vijf jaar eerder).