Makers en hun werk 2019

30-09-2020

In dit samenvattende artikel presenteert KVB Boekwerk in het kort de belangrijkste cijfers over Nederlandse auteurs, vertalers en het werk dat zij maken. In het onderzoeksrapport vindt u alle cijfers terug.

Vooraf is het belangrijk om te weten dat dalingen in aantallen titels dit jaar mogelijk mede zijn veroorzaakt door een minder complete ISBN-lijst bij KB. Helaas is het niet mogelijk deze lijst aan te vullen met de missende data.

Meer fictieauteurs, grootste dalingen bij non-fictie informatief

In 2019 zijn er 18.100 actieve auteurs in Nederland, 6% minder dan in 2015. Ook de jaarproductie is gedaald in die vijf jaar, met 10% naar 5.800. Daarnaast is het aantal nieuw gepubliceerde literair-culturele titels ook gedaald, met 8% naar 3.600.

Het enige genre waarin het aantal auteurs is toegenomen sinds 2015 is fictie (+4% naar 4.600 auteurs). Wel is het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige fictietitels gedaald met 12%. Deze daling in aantal titels geldt niet voor het aantal literair-culturele fictietitels; die is ongveer gelijk gebleven de afgelopen jaren. De helft van de auteurs schrijft non-fictie informatief. In dit genre heeft zich wel de grootste afname in auteurs voorgedaan (-10%). Dit gaat samen met het aantal titels, dat ook flink gedaald is (-13%). Alleen het aantal literair-culturele titels in dit genre blijft wel stabiel.

Het aantal actieve auteurs van kinder- en jeugdboeken is sinds 2015 gedaald met 5%. De daling was het sterkst in 2017, maar het laatste jaar is het aantal gelijk gebleven. Ook de jaarproductie van kinder- en jeugdboeken ligt in 2019 lager dan in 2015 (-13%). Van een dalende trend is echter geen sprake: het aantal titels schommelt en lag in 2018 op hetzelfde niveau als in 2015.

Vertalers stabieler dan auteurs, flinke plus bij kinderboeken

Het aantal vertalers is iets minder hard gedaald dan het aantal auteurs (met 4% naar 2.800 vertalers). Deze trend is niet terug te zien in de jaarproductie: het aantal titels schommelt ieder jaar.

Ruim de helft van de Nederlandse vertalers vertaalt fictie; het aantal (1.500) blijft stabiel. Wel maken zij iets minder titels dan voorheen (-4% vergeleken met 2015). Het aantal literair-culturele fictietitels daalt niet zozeer, maar schommelt licht. Net als het aantal auteurs is ook het aantal vertalers van non-fictie informatief gedaald (-3%). Zij vertalen wel iets meer titels dan vijf jaar geleden. Ook het aantal vertaalde literair-culturele titels binnen non-fictie informatief is gestegen.

Het aantal actieve vertalers van kinder- en jeugdboeken is gestegen (+10%), maar dit is dan ook het enige genre waar het aantal vertalers is gegroeid. Van alle vertaalde literair-culturele titels maken kinderboeken 39% uit. Kinderboeken zijn hiermee het grootste genre binnen het vertaalde literair-culturele segment.

Meer weten?

Bekijk het uitgebreide rapport met alle grafieken en tabellen hier.


Onderzoeksverantwoording