Introductie

26-09-2019

In deze nieuwe uitgave van de monitor makers gaat KVB Boekwerk in op de makers – auteurs en vertalers – in de boekensector in Nederland en hun werk. De monitor is verdeeld over twee artikelen. In een algemeen artikel geven wij een overzicht van het aantal auteurs en vertalers in Nederland, hun werk en hoe dit veranderd is door de jaren heen. In een apart artikel besteden wij aandacht aan de makers en titels binnen het literair-cultureel segment.

In onze makersmonitor spreken wij over ‘actieve’ makers: makers van wie in de afgelopen vijf jaar minstens één nieuw werk (eerste druk) op de markt is verschenen. Voor 2018 zijn dit dus makers met een nieuw verschenen werk tussen 2014 en 2018. Wanneer wij spreken over ‘titels’ in de monitor, spreken wij over eerste drukken van Nederlandstalige titels van papieren boeken (bron: KB). Deze titels kunnen oorspronkelijk in het Nederlands geschreven of naar het Nederlands vertaald zijn.

Auteurs en vertalers kunnen zich met meerdere genres bezighouden: een kinderboekenauteur kan tegelijk ook een fictieauteur zijn en wordt dan bij beide genres meegeteld. In de totaalscore wordt een maker slechts een keer meegeteld. Daarom is de optelsom van alle makers per genre niet gelijk aan het totaal aantal makers.

In onze onderzoeksverantwoording vindt u meer details over onze gebruikte data, kernindicatoren en methodologische keuzes.

Onderzoeksverantwoording