Kijk voor recenter onderzoek onder lezers van boeken op de pagina over consumentenonderzoek.

Vanuit marktperspectief is de eindgebruiker van een boek, een persoon die het koopt om het te lezen of aan een ander te geven. Het ‘resultaat’ is de economische transactie. Maatschappelijk gezien hanteren we een breder perspectief want de eindgebruiker kan ook een lener of een scholier zijn. Lezen draagt bij aan de algemene ontwikkeling maar welke motivaties zijn er nog meer? Wat kopen en lezen we, waarom, en hoeveel tijd besteden we aan lezen? Ons lees- en mediagedrag verandert sterk en dit heeft een maatschappelijke en economische impact.