Nog geen local-for-local levering van boeken

07-04-2022

Een werkgroep van uitgevers en boekhandelaren heeft onderzocht hoe een local-for-localconcept kan bijdragen aan een beter rendement of meer efficiëntie in de boekenmarkt. Het doel van local-for-local is een snellere en betere bediening door de boekhandel. Daarbij maken boekhandels alle winkelvoorraad inzichtelijk voor elkaar en kunnen winkels met voorraad leveren aan winkels zonder voorraad, zonder dat de klant dat hoeft te merken.

Uitgangspunt is dat de klantrelatie tussen klant en verkopende boekhandel behouden blijft en dat de revenuen ten gunste van de uit de voorraad leverende boekhandel komen. De verwachting is dat het de positie van alle fysieke boekhandels versterkt, doordat winkels vaker de klant van dienst kunnen zijn door te profiteren van elkaars voorraden. Het algehele titelaanbod van fysieke boekhandels wordt erdoor versterkt, wat de brede verkrijgbaarheid ten goede komt.

Om het concept te verkennen is een analyse gemaakt met CB- en voorraaddata van enkele boekhandels om inzicht te krijgen in:

  • het aantal titels dat niet leverbaar is door CB en wel door een andere boekhandel;
  • het volume dat deze titels vertegenwoordigen; en
  • of het hardlopende titels zijn of juist niet.

Uit de steekproef bij enkele boekhandels blijkt dat het kan gaan om enkele honderden titels die niet leverbaar zijn bij CB en wel door een grotere boekhandel. Bij kleinere boekhandels gaat het om tientallen titels. Hierbij gaat het om titels die zowel kort als heel lang niet leverbaar zijn. In de meeste gevallen gaat het om kleine volumes, vooral eentjes.

Enkele uitschieters betreffen hardlopende titels waar veel vraag naar is. Dat zijn meestal de titels die nog maar relatief kort niet meer leverbaar zijn. Daar is de hele markt naar op zoek en het kan voor een leverende boekhandel een optie zijn om die aan te houden voor de eigen klanten, in plaats van die door te sturen naar een vragende boekhandel.

Uit de analyse blijkt voor de werkgroep dat het om een beperkt aantal titels en een beperkt volume gaat. Dit leidt tot de conclusie dat het potentiële rendement naar verwachting beperkt zal zijn. Daarmee concludeert de werkgroep dat de business case local-for-local niet haalbaar is. Zij gaat er namelijk vanuit dat er nog een significante investering nodig is om de oplossing uitvoerbaar te maken. Wel benadrukt de werkgroep dat het concept ertoe kan leiden dat het boekenaanbod in Nederland bij alle verkooppunten wordt verbreed. Dat is een directe verbetering voor een brede verspreiding van het pluriforme aanbod. Een fijnmazig netwerk van breed gesorteerde en voorraadhoudende boekhandels kan de verkoop zeker stimuleren.

Ook interessant voor u