Meer anderstalig

20-11-2018

Steeds meer mensen lezen een boek liever in de oorspronkelijke taal. En e-books behoren inmiddels tot het vaste vakantierepertoire. Dit zijn enkele uitkomsten uit het laatste GfK kwartaalonderzoek naar koop-, leen- en leesgedrag van Nederlandse consumenten*.

De behoefte aan anderstalige boeken groeit

Steeds meer Nederlanders kopen boeken in een andere taal dan het Nederlands. In twee jaar tijd groeide het aandeel consumenten dat wel eens een anderstalig boek koopt van 34% naar 40%. Het grootste gedeelte koopt Engelstalige boeken (38% in 2018). Deze stijging blijkt ook uit de verkoopcijfers van de Nederlandse boekenmarkt: het omzetaandeel van anderstalige boeken groeide tussen 2012 en 2017 van 9% naar 14% en het afzetaandeel van 7% naar 12%.

De reden kan zijn dat er geen Nederlandse vertaling beschikbaar is, of dat men het boek liever leest in de oorspronkelijke taal. Ook een belangrijke reden is het bijhouden of leren van een andere taal. Voorkeur voor het origineel zorgt in toenemende mate voor de groei. Als zowel het origineel als de vertaling beschikbaar zijn voor dezelfde prijs, kiest 31% van kopers van anderstalige boeken voor de originele versie.

De meeste lezers van anderstalige boeken zijn 35 jaar of jonger en hoogopgeleid. Zij geven vaker dan andere groepen aan dat hun laatst gelezen boek anderstalig was en ook kopen zij vaker Engelse boeken dan oudere en midden- en laagopgeleide lezers. Nederlandstalige boeken blijven echter het meest gekocht en gelezen. 88% van de lezers geeft aan dat het laatst gelezen boek Nederlandstalig was.

Meer e-books dan papieren boeken mee op vakantie

Lezen op vakantie doen we graag. 69% van de Nederlanders neemt een of meer papieren boeken mee op vakantie. Tegenwoordig neemt een significant aantal mensen ook een of meer e-books mee: 32% in 2018. Gemiddeld worden er meer e-books meegenomen dan papieren boeken: 17 e-books tegenover 2 fysieke exemplaren. Ruim de helft van de vakantiegangers die e-books meenemen, neemt er meer dan 5 mee.

Marktcijfers bevestigen dit beeld. Uit recent onderzoek van KVB Boekwerk is gebleken dat in de zomer de helft meer e-books worden verkocht dan gemiddeld: in juli 2016 werd € 2,8 miljoen uitgegeven aan e-books, tegen gemiddeld rond de € 1,9 miljoen per maand. Een toenemend aantal vakantielezers leest via een abonnement (17% in 2018, tegen 8% een jaar eerder). Daarnaast gaan er waarschijnlijk ook gratis e-books mee; GfK onderzoek heeft aangetoond dat consumenten vaker e-books gratis (al of niet legaal) krijgen dan papieren boeken.

Niet alleen gaan er gemiddeld meer e-books mee, er worden er ook meer gelezen: gemiddeld 3,5 tegenover 2 papieren boeken. Bovendien lezen vakantiegangers die e-books meenemen, gemiddeld meer boeken (5) dan vakantiegangers die papieren boeken meenemen (3); dit kunnen zowel digitale als fysieke boeken zijn. Hierbij speelt wellicht ook mee dat mensen die toch al veel lezen, relatief vaker e-books lezen. Aan de andere kant biedt de optie om desnoods je hele digitale collectie mee te nemen op vakantie – zelfs meer dan 100, zoals 3% van de vakantielezers daadwerkelijk deed – ook  de mogelijkheid om meer te lezen.

* KVB Boekwerk presenteert het onderzoek dat wordt uitgevoerd door GfK in opdracht van de Groep Algemene Uitgevers, Koninklijke Boekverkopersbond, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek.