Breed effect bestsellers

09-06-2018

Bestsellers trekken incidentele lezers over de streep

Van de mensen die weinig of nooit lezen heeft 41% in de afgelopen 2 jaar toch wel eens een boek gelezen omdat iedereen het erover had of uit nieuwsgierigheid. Met name bestsellers als Judas, Gijp en Het dagboek van Hendrik Groen zetten deze groepen aan het lezen.

37% van de Nederlanders leest minder dan 1x per maand een boek. Bij 41% van deze groep komt het wel eens voor dat ze een boek gaan lezen omdat iedereen het er over had of ze er nieuwsgierig naar waren. Zelfs onder de nooit-lezers geeft 19% van de respondenten aan dit soort (hype) titels te hebben gelezen. Dit blijkt uit het door KVB Boekwerk gepubliceerde onderzoek naar de algemene trends in het kopen, lezen en lenen van boeken, uitgevoerd door GfK*.

Voorkeur papieren boek boven e-book bij gelijke prijs

Bij een gelijke prijs gaat de voorkeur bij driekwart van de lezers uit naar een papieren boek boven een e-book. Dit is zowel het geval in het hogere segment (€ 19,99) als het lagere (€ 7,99).
Daalt de prijs van het e-book, dan zien we dat een meerderheid ‘switcht’ bij een prijs van € 3,99 in het lagere segment en een prijs van € 11,99 in het hogere segment. Bij boeken onder de tien euro heeft 60% de voorkeur voor het kopen van een e-book wanneer dit de helft goedkoper is dan een papieren boek.

Voorkeur boekvorm bij prijsverschil

*KVB Boekwerk presenteert het onderzoek dat wordt uitgevoerd door GfK in opdracht van de Groep Algemene Uitgevers, Koninklijke Boekverkopersbond, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek.