Jongeren & lezen

01-09-2018

Kans voor Young Adult boeken

Al jarenlang wordt gesproken over ontlezing bij jongeren. Ook in het nieuwste GfK-onderzoek* komen de bekende cijfers naar voren: waar nog 44% van de 12/13-jarigen aangeeft regelmatig te lezen, daalt dat percentage rap: van 27% van de 14-jarigen tot 19% onder 16-jarigen. Tegelijkertijd zien we dat tieners nog wel in de boekhandel en bibliotheek komen en is er een potentiële interesse voor Young Adult boeken.

Boekwinkel en bibliotheek

Ruim een derde van de 12/13-jarigen geeft aan met enige regelmaat in de boekhandel te komen. De helft komt er om een boek te kopen. Overige redenen zijn nieuwe ideeën voor boeken opdoen (37%) en om er iets anders te kopen (8%).

Meer dan driekwart van de jongeren in deze leeftijd is lid van de bibliotheek (80%) én komt er ook regelmatig. Ruim een kwart maandelijks en ruim 20% in ieder geval eens per kwartaal. Hoewel jongeren tot hun zeventiende aangeven lid te zijn van de bibliotheek (67%), wordt het bezoek aan de bieb snel minder. Slechts 15% van de 17-jarigen is er maandelijks te vinden. Ruim de helft komt er minder vaak dan eens per jaar tot nooit.

Young Adult boeken

De groep 12/13-jarigen komt dus regelmatig in zowel de boekhandel als de bibliotheek. Wat opvalt in het onderzoek, is dat slechts 48% van de 12/13-jarigen vindt dat er voldoende boeken voor hun leeftijd zijn. In deze leeftijd is slechts 25% bekend met Young Adult (YA) boeken. Bijna de helft van alle respondenten in deze leeftijdsgroep geeft aan wel graag dit soort boeken te willen lezen.

Een groot deel van de oudere ondervraagden geeft aan YA wel te kennen (65% van de 16 en 17-jarigen) – en deze hele groep YA-kenners leest de boeken ook daadwerkelijk. Dit kan betekenen dat de onbekendheid met het YA-genre ervoor zorgt dat jongeren na hun 13de boeken massaal laten vallen, maar is wellicht ook een teken dat ze bediend willen worden met een eigen genre.

Als ze niet meer lezen, wat doen ze dan?

Die uitkomt is niet heel verrassend: ze zijn online. Ze appen, zitten op social media, surfen op het web en streamen series, films en muziek. Wat ze níet digitaal doen, is lezen: onder de 12/13-jarigen geeft bijna driekwart aan enkel papieren boeken te lezen. Tegen de tijd dat ze zeventien zijn leest ongeveer de helft van de lezers nog enkel van papier. Online bezig zijn met boeken en lezen is voor deze groep (16/17-jarigen) vooral een bezoek aan Scholieren.com (boekverslagen), Bibliotheek.nl en Lezenvoordelijst.nl.

*KVB Boekwerk presenteert het onderzoek dat wordt uitgevoerd door GfK in opdracht van de Groep Algemene Uitgevers, Koninklijke Boekverkopersbond, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek.