Verkoopcijfers 2019

15-01-2020

Omzet gestegen, ondanks daling in afzet

De omzet van verkochte boeken (inclusief e-books) uit de Algemene boekenmarkt is in 2019 gegroeid met 2,1% van € 552 miljoen naar € 563,4 miljoen. De afzet is echter gedaald met 3,6% van 41,2 miljoen naar 39,7 miljoen. Dat de omzet toch is gestegen, ondanks de daling van de afzet, heeft deels te maken de stijging van het lage btw-tarief voor fysieke boeken van 6% naar 9% per 1 januari 2019. De stijging van de omzet van e-books van 24,6 miljoen naar 26 miljoen (+5%) heeft het geholpen en consumenten zijn meer non-fictieboeken gaan kopen, die gemiddeld wat duurder zijn.

Afzet Nederlandstalige papieren boeken daalt met 4%

De Nederlandstalige boekenmarkt is in afzet met 4% gedaald sinds 2018. De omzet is wel met 2% gestegen. Binnen de genres doet zich de grootste daling voor bij kinderboeken: er zijn 11% minder exemplaren kinderboeken verkocht dan in 2018. Deze daling is mogelijk te verklaren door de reorganisatie bij Intertoys. De helft van de filialen ging dicht en het assortiment boeken is kleiner geworden. Ook de afzet van Nederlandstalige non-fictie vrije tijd (-6%) en fictie (-2%) laat een daling zien.

In de afzetaandelen per genre verandert er niet veel ten opzichte van 2018 doordat de daling in afzet min of meer gelijk verdeeld is over de verschillende genres. Fictieboeken hebben nog steeds met 38% het grootste afzetaandeel, gevolgd door non-fictie (29%), kinderboeken (24%) en non-books (9%).

Afzet literair-cultureel sterker gedaald dan afzet totale markt

De afzet van literair-culturele titels is met 5% gedaald. Dat is 1% meer daling dan in de totale Nederlandstalige A-boekenmarkt. Literair-culturele boeken maken desondanks nog steeds 57% van de totale afzet van Nederlandstalige boeken uit. Binnen het literair-culturele segment is er een daling in de afzet van kinderboeken (-11%) en fictieboeken (-2%). Alleen de afzet van literair-culturele non-fictieboeken is gestegen met 2%.

Afzet e-books groeit gestaag door

De afzet van e-books is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018 (+1%). De omzet is echter met ruim 5% gestegen. Dit is opvallend, aangezien er voor e-books geen btw-tariefwijziging is doorgevoerd (e-books vallen onder het hoger belastingtarief van 21%). Omdat de Nederlandse papieren boekenmarkt als geheel daalde, stijgt het afzetaandeel van e-books van 7,6% in 2018 naar 8% in 2019.

Zonder inzicht in het aandeel van abonnementen is de absolute afzet echter niet goed in te schatten.1 E-books zijn goedkoper dan papieren boeken, vandaar dat er aanzienlijk verschil zit in hoogte van omzet- en afzetaandelen.

Groei anderstalige boeken vlakt af

Ook dit jaar is de afzet van anderstalige titels toegenomen. De groei in afzet is wel veel minder groot dan voorgaande jaren, namelijk 2% (in omzet 5%). De jaren ervoor nam de afzet jaarlijks gemiddeld nog met 14% toe. Zes op de tien anderstalige boeken die verkocht worden zijn non-fictie boeken, die doorgaans wat duurder zijn dan andere boeken.
Let op: de cijfers over anderstalige boeken betreft alleen de verkoop van papieren boeken, over anderstalige e-books hebben wij geen data.

Een half miljoen verkochte unieke titels

Ook in 2019 zijn er weer meer verschillende unieke titels (unieke ISBN’s) verkocht. Het gaat inmiddels om 498 duizend unieke ISBN’s voor papieren boeken en 45 duizend unieke ISBN’s voor e-books. Omdat er overlap bestaat tussen de ISBN’s van de twee dragers, is het niet mogelijk om deze twee cijfers bij elkaar op te tellen. Driekwart van de unieke papieren ISBN’s zijn anderstalige titels die voornamelijk via het e-commercekanaal verkocht worden (zie ook artikel: Verkoopkanalen onder de loep genomen).

Voor papieren boeken vlakt de groei hier af: dit jaar zijn er 2% meer unieke ISBN’s verkocht terwijl de groei de jaren ervoor gemiddeld 10% was. De groei van unieke ISBN’s bij e-books blijft groeien: dit jaar was de groei 6% tegenover een gemiddelde van 8% in de voorgaande jaren.

Belang van toptitels neemt in 2019 toe

Het belang van de 250 meest verkochte titels is in 2019 toegenomen. Hiermee wordt een kwart van de omzet gehaald (en 21% van de afzet). Dit is 2% meer omzetaandeel dan in 2018. De omzet binnen de top 250 wordt gedomineerd door fictieboeken: hiermee wordt de helft van de omzet behaald.

1 Dit is van belang omdat bij abonnementen ook sprake is van transacties; het is dus niet hetzelfde als het lenen van boeken. Audioboeken zijn daarnaast ook nog niet goed vertegenwoordigd in de afzet- en omzetcijfers.

Onderzoeksverantwoording