Verkooppunten van boeken

28-05-2019

Monitor 2018 – Boekverkopers

Door de samenwerking met de bijzondere Leerstoel Boekhandel is er beter zicht op verkooppunten. In de voorgaande editie spraken we nog van een benadering op basis van een gemiddelde over twee jaar. Nu presenteren we cijfers per jaar en verbeterden we de filterselectie. De CB-data die we hiervoor gebruiken, gaan nog steeds over logistieke gegevens. CB dekt het overgrote deel van de markt. Het selectiefilter is verbeterd doordat onder andere voorraadverplaatsingen beter te traceren zijn en leveringen aan bibliotheken en in Vlaanderen zichtbaar zijn. Kanttekeningen zijn nog steeds dat er geen zicht is op interne distributie van hoofdfilialen naar lokale verkooppunten en dat er een selectie is gemaakt op basis van afleveradressen waarvoor een aansluitingsovereenkomst is gesloten met CB. Voor een nadere toelichting op de werkwijze, verwijzen we naar de verantwoording.

Met de verbeterde data wordt inzichtelijk wat de ontwikkeling in verkooppunten is. In de periode 2014 – 2018 is het aantal boekwinkels weergegeven naar assortimentsgrootte. Oftewel, hoeveel verkooppunten (fysieke winkels en webwinkels) kochten bij CB in een jaar minimaal 500 verschillende unieke Nederlandstalige titels (ISBN’s) in, hoeveel meer dan 1.000, hoeveel meer dan 1.500 en hoeveel meer dan 2.000 titels.

Meer dan 500 titels en meer dan 2.000

Over de hele periode waren er ruim 1.000 verkooppunten die meer dan 500 unieke titels in assortiment hadden. Dat er daarbij sprake is van een terugloop is niet verrassend. De voornaamste terugloop is te zien in de jaren 2014 – 2016: in totaal -15%. In de jaren 2017 – 2018 is de terugloop -2%. Verkooppunten met meer dan 2.000 unieke titels zijn het meest stabiel. Over de gehele periode gemeten waren 7 op de 10 boekwinkels ook een ruim gesorteerde met meer dan 2.000 unieke titels. Overigens dient hierbij in acht genomen te worden dat meer interne distributie ook een rol kan spelen, bijvoorbeeld doordat leveringen gecentraliseerd zijn, filialen zijn overgenomen of gefuseerd tot een keten.

9 op de 10 is een literair-cultureel verkooppunt

Gemiddeld voor alle assortiment categorieën geldt dat 9 van de 10 verkooppunten ook een literair-cultureel verkooppunt is. Net als in de totale markt, loopt in dit segment het aantal verkooppunten terug. De terugloop is net minder groot ten opzichte van de gehele markt: literair-culturele verkooppunten lijken stabieler in aantal te zijn.

Ca. 40 webwinkels

Van de 1010 verkooppunten met minstens 500 titels in assortiment in 2018, waren er 41 een webwinkel. Het aantal webwinkels in de hele periode is stabiel met eveneens gemiddeld 41. Hier geldt dat 8 op de 10 webwinkels een literair-cultureel verkooppunt is.

Onderzoeksverantwoording