Innovatiekracht van het boekenvak,
volgens Renew the Book 2021

1 februari 2022

Onder invloed van de digitalisering is het belangrijk om te blijven innoveren, zeker binnen het boekenvak, dat nog wel eens als ouderwets wordt gezien. Daarom bestaat het initiatief Renew the Book van de GAU. Renew the Book is opgericht met drie doelen: het stimuleren van innovaties binnen het boekenvak; publiciteit voor het boekenvak als innovatieve sector; en het aantrekken van talent op technologie en innovatie.

In de winter van 2020-2021 presenteerde Renew the Book de
Innovation Award, een prijs van € 50.000 voor een innovatie die helpt het boekenvak te innoveren. Bij deze editie stond het belang van de lezer centraal. Voor de Award hebben 34 innovators zich aangemeld. Na een longlist van 10 inzendingen, en een shortlist van 3 inzendingen, is er uiteindelijk één winnaar gekozen: Immer.

In aanloop naar de volgende editie onderzoeken we aan de hand van de inzendingen hoe het staat met de innovatiekracht in de boekensector. Daarbij kijken we ook naar trends die werden voorspeld in eerdere onderzoeken van KVB Boekwerk, namelijk de onderzoeken Vernieuwende startups en Innovatie boekenvak. We lichten het eerdere onderzoek kort toe, presenteren een beknopte analyse van de casus en toetsen deze aan de ‘voorspelde’ trends. 

Wat direct opvalt aan de inzendingen is dat er veel aandacht is voor leesbevordering of verrijking van leeservaring, voornamelijk voor de jeugd. De innovaties uit Renew the Book weerspiegelen goed wat er aan urgentie in de boekenmarkt gevoeld wordt: hoe houden en krijgen we mensen aan het lezen? Daarbij hoort ook het verlagen van de drempel om te lezen door in te spelen op gemak: zowel in het kiezen van een boek, het combineren van media en vormen om de inhoud tot je te nemen als de belevingswereld om boeken heen.

Zoals ook uit de eerdere onderzoeken bleek, zijn de innovaties vooral gebaseerd op bestaande technologie en is de innovatie reactief op wat bewezen is in andere markten. Tegelijkertijd voegen de innovaties op de shortlist wel degelijk nieuwe technologie toe aan de markt. Technologie werkt onderscheidend.

Gemiddeld werd er € 92.500 geïnvesteerd in een ontwikkeltijd van 14 maanden. Voor de longlist ging het om € 121.500 over een tijdsbestek van 11 maanden. Dus meer geld en een intensieve besteding ervan.

De trends die terugkomen in de innovaties van Renew the Book zijn: de inzet op de beleving rondom het boek, het gemak in boeken kopen en lezen en interactie via verschillende vormen en media.

De shortlist en zeker de winnaar sluiten goed aan op deze trends. Ze vallen op door hun technologische vernieuwing voor de markt en door de serieuze investering die er mee gemoeid is. 

Ga naar de Renew the Book website voor meer informatie over de vierde editie van de Innovation Award.

Ook interessant voor u