Hartenjager

21-10-2017

Innovatieproject uit scan Digitale Literatuur

http://hartenjager.nl

app voor iOS en Android
Nederlands

concept Arnon Grunberg en Hanne Marckmann (producer, oprichter studio Cameleofant / Stichting Society of Play), ontwikkeling Arjan Scherpenisse, tekst Arnon Grunberg

2017, Nederland

 

Inhoud
In de Hartenjager-app stuur je brieven aan Violet, een personage uit de roman Huid en haar van Arnon Grunberg. Eigenlijk is Violet een algoritme, een computerprogramma dat patronen in je tekst herkent en daarop gebaseerd fragmenten kiest om een brief terug te componeren. Gaandeweg verover je Violets hart, als je het goed doet. Om daarbij te helpen kun je woorden en zinnen alvast uitproberen op het ingebouwde kladblok. De brievenschrijver kan ervoor kiezen om na afloop zijn brieven online te publiceren.

Makers
Hartenjager werd gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Nederlands Letterenfonds. Daarnaast investeerde Stichting Society of Play ook zelf in het project, en kwam er een kleine bijdrage van Grunbergs uitgeverij Nijgh en van Ditmar.

Achtergrond
Chatbots, en brievenbots zoals Hartenjager, spelen met de ruimte die we onze gesprekspartners gunnen. We verwachten niet altijd een direct antwoord, we zijn gewend aan hardop denken, bloemrijk taalgebruik, ruis. En dus accepteren we ook de gaten en sprongen in onze procedurele briefwisseling met Violet. De literaire context versterkt dit effect: van Arnon Grunbergs personage verwachten we iets humoristisch, ontregelends of anderszins prikkelends. Als zijn brieven een heel andere richting inslaan, wijten we dat niet aan een gebrekkig algoritme, maar aan de wispelturigheid van de auteur. Daarbij zorgt het spelelement ervoor dat zij die hier benieuwd naar zijn, vrij zijn om te gaan speuren naar de grenzen van de techniek en van het corpus aan brieffragmenten.

Resultaat
Een app voor iOS en Android

Kenmerken [uitleg]
verhaalstrategie: schrijven, algoritme
vorm: app
financiering: Cultuurfonds 

Meer
https://event0game.com Game waarin je een band aangaat met een kunstmatige intelligentie op een ruimteschip, middels een tekstinterface.