Raad voor Cultuur positief

19-04-2018

Raad voor Cultuur benadrukt in zijn advies het belang van cijfermatig inzicht, innovatie in boekensector en de nuttige rol van KVB Boekwerk

Cijfermatig inzicht in de boekenbranche blijft van groot belang. KVB Boekwerk voorziet als platform in het boekenvak in deze behoefte. Het inzicht is niet alleen belangrijk voor een beter beeld van het functioneren van de sector zelf, maar ook voor een goed begrip van de werking van de Wet op de vaste boekenprijs (WVB). De WVB is als maatregel, om boekverkoop te stimuleren en diversiteit in aanbod te ondersteunen, nog steeds effectief. De Raad sluit zich met deze conclusies in haar sectoradvies ‘De daad bij het woord’ aan bij de brief van minister van Engelshoven (20 december 2017).

De Raad constateert dat het boekenvak zich na zeven crisisjaren herstelt; ziet nieuwe initiatieven opbloeien in de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheek en op literaire podia; het ‘sociale lezen’ is in opkomst, leesclubs – online en offline – floreren.

Wet op de vaste boekenprijs ondersteunt verscheidenheid

De minister heeft de intentie tot behoud van de Wvbp uitgesproken. De Raad sluit zich nu hierbij aan. De Wet is in het leven geroepen om het boek als cultuurgoed te beschermen. De bedoeling van de wet is door middel van prijsbinding een relatieve inkomstenzekerheid te bieden binnen de sector. Immers, de opbrengsten van de Wvbp bij zowel uitgever als boekverkoper zouden ten goede komen aan de publicatie respectievelijk inkoop van minder renderende titels. Zo moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken gegarandeerd worden. De Raad is van mening dan de WVB zijn diensten goed bewijst. ‘Ondanks de woelige marktomstandigheden van de afgelopen jaren, zijn uitgevers en boekhandelaren erin geslaagd het kwetsbare, eigenzinnige en vooruitstrevende boek levend te houden.’ Zo was de tweede editie van Bookstore Day een groot succes: meer dan 100.000 lezers bezochten zaterdag 14 april een of meer van de speciale Bookstore Day-activiteiten in de boekhandel, waarmee is aangetoond dat deze leeft en Bookstore Day leeft bij de boekhandel.

Continueer ondersteuning KVB Boekwerk

De Raad stelde in 2014 de behoefte aan systematisch verzamelde bedrijfseconomische data vast. De komst van een kenniscentrum moest daarin verandering brengen. Dit leidde tot de oprichting van KVB Boekwerk. De Raad vindt dat KVB Boekwerk sindsdien zijn nut heeft bewezen. Behalve de markt heeft KVB Boekwerk ook de innovatie in het boekenvak in kaart gebracht. Daarnaast fungeert Boekwerk als aanjager van innovatie. De bijdrage van KVB Boekwerk is volgens de Raad nuttig gebleken en de Raad beveelt daarom aan dat zowel het rijk als de markt (uitgevers en boekhandels) KVB Boekwerk blijven ondersteunen.