Minister positief

16-01-2018

Vaste Boekenprijs bewezen effectief

Eind 2017 stuurde minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een brief naar de Tweede Kamer met de tussenevaluatie op de Vaste Boekenprijs. Haar voorganger minister Bussemaker wilde de Wet op de vaste boekenprijs alleen continueren (voor 4 jaar) als het boekenvak bewijs leverde voor het functioneren van de wet, en het vak de krachten zou bundelden om de innovatie voortvarend aan te pakken. Aan beide voorwaarden is volgens Van Engelshoven nu voldaan.

Van Engelshoven vindt de Vaste Boekenprijs een effectief instrument omdat ‘onderzoek naar kruissubsidiëring heeft aangetoond dat voor een pluriform boekenaanbod kruissubsidies van groot belang zijn en de financiële ruimte hiervoor zal ontbreken indien door de introductie van prijsconcurrentie de inkomsten uit bestsellers niet langer beschikbaar zijn’. Van Engelshoven constateert dat uitgevers en boekverkopers ‘een groot deel van hun omzet inzetten voor de opbouw van hun fonds of de samenstelling van een breed boekhandelsassortiment en dat de gemiddelde nettowinsten relatief bescheiden zijn’.

KVB Boekwerk Monitor biedt inzicht

De minister prijst in haar brief aan de kamer het onderzoek en de publicaties van KVB Boekwerk: ‘Met de Marktmonitor is voor het eerst een integraal overzicht gerealiseerd van alle beschikbare marktgegevens’, aldus de minister. Ze wijst ook op de commerciële toepassing ervan voor het vak zelf door de inzichten die de monitor kan verschaffen. KVB Boekwerk heeft bovendien ‘de context en de praktijk van innovatie’ in kaart gebracht.