Opmars poëzieweek

29-01-2018

Cultuurindex brengt effecten in kaart

97% van de volwassenen komt weleens in aanraking met poëzie en 9% van de Nederlanders schrijft weleens poëzie in enige vorm, terwijl slechts 3% van de verkochte boeken poëzie is. Hoe zit dit? Speciaal voor de Poëzieweek 2018 ging de Cultuurindex Nederland, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau, op onderzoek uit. In De Staat van Cultuur 3 staan namelijk wel veel cijfers over de letterensector, maar cijfers over poëzie zijn er veel minder. Wat weten we precies over poëzie in Nederland? De cijfers zijn nu samengebracht in infographics. Duidelijk is dat de Poëzieweek steeds populairder is. De poëzieomzet tijdens de Poëzieweek 2016 groeide 34% ten opzichte van de Poëzieweek 2015. Het aantal optredens van dichters tijdens de week groeide van 74 in 2014 naar 133 in 2017.

Honderden activiteiten in Poëzieweek

De Poëzieweek 2018 duurt nog tot 31 januari. De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Poëzieclub, Stichting Poetry International, VSB Poëzieprijs, Poëziecentrum, de Turing Gedichtenwedstrijd, Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Wintertuin, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, Boek.be en Stichting CPNB. Tijdens de Poëzieweek worden onder andere de Herman de Coninckprijs en de VSB Poëzieprijs uitgereikt en vinden de Nederlandse Kampioenschappen Poetry Slam plaats. Minstens even belangrijk zijn de honderden activiteiten die poëzieliefhebbers op eigen initiatief op in Vlaanderen en Nederland organiseren.