Oproep samenwerking

26-01-2018

Doe mee met de Leescoalitie!

Zoveel mogelijk mensen aan zoveel mogelijk (voor)lezen te krijgen. Dat is de missie van de Leescoalitie, een samenwerking van organisaties die landelijk een taak vervullen op het gebied van taal- en leesbevordering. Wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan of meedenken over het versterken van de geletterdheid en het geletterd vermogen van Nederland? Neem contact op met KVB Boekwerk via [email protected] en de Leescoalitie zal u graag benaderen.

Deze oproep is ook tijdens het seminar ‘Strijd om de tijd’ op 18 januari 2018 gedaan. Ieder die via de enquête van het seminar gehoor heeft gegeven aan deze oproep, krijgt een persoonlijke uitnodiging van de Leescoalitie voor een vervolg.

In 2012 is het initiatief genomen tot samenwerking in een Leescoalitie. De ambities zijn stevig: ‘In 2025 zijn alle volwassenen in Nederland geletterd of bezig dat te worden; in 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand.’ De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum en de bibliotheken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging Openbare Bibliotheken). De Leescoalitie realiseerde o.a. de campagnes Jaar van het Voorlezen (2013), Vaders Voor Lezen (2014 en 2015) en het Jaar van het Boek (2016). Eind januari is de nieuwe Leescoalitiecampagne Lees met andermans ogen (2018 en 2019) gestart.

Meer informatie over de ambities en activiteiten van de Leescoalitie is te vinden op www.leescoalitie.nl