Culturele sectoren onder de loep

30-10-2017

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft – op verzoek van het culturele veld en de publieke cultuurfondsen – sectorbeschrijvingen cultuur laten maken. Naast de beeldende kunst, podiumkunsten, ontwerp- en de museumsector, is ook de bibliotheek- en de letterensector onder de loep genomen. Het rapport is geschreven door de samenwerkende onderzoeksbureaus KWINK groep, RebelGroup en Panteia. De doelstelling van het rapport is om een kwalitatieve duiding te geven aan de kwantitatieve gegevens die bekend zijn. Er is dan ook geen nieuw onderzoek verricht, maar vooral gebruik gemaakt van bestaande bronnen. Voor de beschrijving van de letterensector is bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van de KVB Boekwerk Monitor.

Letterensector

In de beschrijving van de letterensector komt een aantal geijkte onderwerpen aan bod: zoals de digitalisering, de cultuurbezuinigingen, de arbeidspositie van makers en de economische waarde van de letterensector. Volgens experts – de recensenten van het onderzoek – is er ook een aantal witte vlekken in de beschrijving van de letterensector. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor ontlezing en de toename van tweetaligheid in Nederland. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor internationalisering, de veranderende rol van de uitgever en het belang van literaire festivals en leesclubs. Het rapport met het volledige commentaar van de recensenten is hier (pdf, Bibliotheek- en letterensector zie p. 125-190) in te zien.

Sectoren onderling lastig met elkaar te vergelijken

Om cultuursectoren onderling met elkaar te kunnen vergelijken, is het rapport opgebouwd vanuit het perspectief van een keten. Een keten kent schakels, zoals de productiefase, de distributiefase en het publiek. Deze schakels vormen de thema’s van het rapport. Toch is het met deze thema’s niet gelukt om de sectoren (ontwerp, beeldende kunst, podiumkunsten, museumsector, bibliotheken en letteren) onderling met elkaar te vergelijken. Dit komt volgens de onderzoekers doordat niet elke sector even goed is voorzien van informatie en data.