Indicatoren

12-06-2019

Indicatoren in de KVB Boekwerkmonitor

De databronnen die voor de monitor zijn gebruikt zijn afkomstig van drie data-toeleveranciers:

  • Marktonderzoeksbureau GfK
  • CB (voorheen Centraal Boekhuis)
  • Koninklijke Bibliotheek (KB)

Dankzij de data-toeleveranciers is een aantal indicatoren ontwikkeld die de boekensector op een valide en betrouwbare manier beschrijven. Meer uitleg over deze data-toeleveranciers is te lezen in de verantwoording van de deelmonitoren.

Niet alle indicatoren waarover KVB Boekwerk beschikt zijn opgenomen in elke monitor. Voor de keuze van de indicatoren is rekening gehouden met de volgende methodologische aspecten:

  • De indicator moet bijdragen aan de (interne en externe) validiteit van de monitor. Dit betekent dat de indicator relevant is voor de deelmonitor en daadwerkelijk iets zegt over het functioneren van de schakel.
  • De indicator moet betrouwbaar zijn. Dit wil zeggen dat de manier waarop de indicator is verkregen nauwkeurig is en het onderzoek bij herhaling dezelfde uitkomsten oplevert (het onderzoek is reproduceerbaar).
  • De indicator moet structureel beschikbaar blijven en een periode van vijf jaar kunnen beslaan.
  • De indicator moet gaan over de algemene boekenmarkt, en niet over studie- en wetenschappelijke boeken.

De data die KVB Boekwerk ontvangt van de toeleveranciers zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar individuele personen of organisaties. Daarnaast worden in de monitor alleen op geaggregeerd niveau trends beschreven. In sommige gevallen worden de data van de toeleveranciers door KVB Boekwerk bewerkt voordat ze als indicator in de monitor worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitrekenen van een index of marktaandeel.

Adviesbureau Berenschot heeft geadviseerd bij de methodologische opzet van de monitor en heeft hierover een verslag geschreven. Klik hier voor het verslag.