Ketenperspectief

Het ketenperspectief als uitgangspunt

Om het functioneren van de algemene boekensector structureel in kaart te brengen is besloten een ketenperspectief te hanteren. Dit perspectief benadrukt dat boeken – in welke vorm dan ook – ontwikkeld en verspreid worden via een aantal schakels die samen een keten vormen. De keten loopt van de schakels ‘makers’ via ‘uitgevers’ en ‘boekverkopers’ naar de eindgebruikers; de ‘kopers en lezers’ van boeken.

Dit ketenperspectief biedt een helder kader om indicatoren te ordenen. Het ketenperspectief benadrukt ook dat schakels moeten samenwerken. De gekozen ketenbenadering dekt echter niet alle schakels. Innovatie is bijvoorbeeld een ontbrekende schakel die helemaal aan het begin van de keten staat. Deze lacune wordt opgevuld door afzonderlijk onderzoek te doen naar innovatie in de boekensector.

Het ketenperspectief is traditioneel en lineair en doet daardoor niet altijd recht aan ontwikkelingen in de boekensector. Er zijn allerlei ontwikkelingen – denk aan self publishing en all-you-can-read abonnementsmodellen – die de traditionele keten openbreken. KVB Boekwerk spant zich met ad hoc onderzoeken in om ook deze ontwikkelingen in kaart te brengen en te duiden.