Context voor innovatie

12-09-2017

De Boekwerk Monitor geeft inzicht in het huidige functioneren van de markt: de samenstelling ervan en de ontwikkelingen. Daarmee beschrijft de monitor de context waarin innovatie in de markt plaatsvindt.

Inzicht in marktomstandigheden

Uit de Monitor 2015 blijkt indicatief dat de markt relatief stabiel is met op de lange termijn een dalende trend. Sinds 2015 is er weer groei in de markt; ondernemers hadden bovendien vertrouwen in de omzet en het bedrijfsresultaat van 2016.

Vóór de periode die we in de Boekwerk Monitor beschrijven, heeft de markt echter een forse dreun gehad. De markt is sinds 2010 met 20% gekrompen. Dat heeft voor de innovatie in het vak waarschijnlijk meer impact gehad dan de ontwikkelingen in 2012 tot en met 2015.